Vernieuwend opdrachtgeverschap (2): wat en hoe

Kosten van verduurzaming omlaag en tegelijk kwaliteit omhoog. Is dit een illusie? Juist nu kosten snel stijgen en kwaliteit met regelmaat onder druk staat. Vernieuwend opdrachtgeverschap als antwoord? Welke onderdelen van verduurzaming lenen zich hier het beste hiervoor? En hoe pak je dat vervolgens aan? Vier voorbeelden.  


Volumebundeling

Bundeling van verduurzamingsvolumes van meerdere corporaties. Een prikkelende vraagspecificatie. De markt presenteert vervolgens een niet te weigeren aanbod. Het eerste bericht gaat in op de samenwerkingsvormen met de markt: uitdagen of samen. Het derde bericht schetst kansen en bedreigingen. In dit tweede bericht de verduurzamingsmaatregelen die zich het beste voor volumebundeling lenen. Met aanpak daarvan. Immers volume is basisvoorwaarde voor innovatie, kwaliteitsverhoging en kostenbeperking. Inzicht wat in te kopen ontstaat door een routekaart naar CO2-neutraliteit voor de hele voorraad. Afgestemd op het strategische voorraadbeleid en de meest waarschijnlijke warmtevisie. Resultaat is duidelijkheid welke maatregelen wanneer vereist zijn. Plus inzicht in geschatte kosten en financierbaarheid daarvan. 

Capaciteitsgarantie

Vier voorbeelden van door meerdere corporaties te bundelen inkoop op verduurzamingsgebied plus aanpak (dossier opdrachtgeverschap Aedes):

  1. Isolatie in de bestaande schil als no regret maatregel. Het specifieke woningtype is bij deze volumebundeling door corporaties niet dominant. Wel de regio vanwege beperking van reistijden en bouwplaats. ‘Treintjes rijden’ door het bezit van meerdere corporaties en hanteren een identieke aanpak. Niet meer hollen en stilstaan. Naast capaciteitsgarantie en innovatie blijkt flinke kostenbesparing zeker mogelijk (illustratie kozijnen)
  2. NOM-renovatie als elektriciteit de warmtevisie van het gebied is. Bundeling door corporaties is landelijk mogelijk op basis van prefabricage. Het specifieke woningtype is hier juist wel belangrijk (INDU-ZERO). Zoals een oplossing voor eengezinswoningen met gevelsluitende elementen versus eengezinswoningen met gemetselde spouwmuren. Reistijden spelen veel minder een rol (conceptenboulevard)
  3. Aansluiting op een warmtenet, verwijdering gasaansluiting, installatie elektrisch koken. Het woningtype is niet van belang. De businesscase is volstrekt wijkgericht.  Wel gaat het om bundeling van alle corporatiewoningen en liefst aanvullend andere grotere warmteverbruikers in het gebied van het warmtenet (Drechtsteden)
  4. Zonnepanelen voor huishoudelijk en collectief gebruik. Volumebundeling door corporaties is zonder meer landelijk mogelijk naar analogie van Vereniging Eigen Huis. Het woningtype is niet relevant. Niet alleen kosten van aanschaf moeten door de samenwerking dalen. Ook kosten voor management en nazorg moeten omlaag door de gezamenlijke vraagspecificatie 

Bundel volumes die nog niet belegd zijn. En bewaak dat ongestoorde exploitatie van zeker 20 jaar geborgd is. Ofwel handen vrij. Stel een gezamenlijke vraagspecificatie met de deelnemende corporaties op. Met prikkels voor de markt voor kwaliteitsverhoging, innovatie en kostenreductie. 

Meer informatie: Dyon Noy


Publicatie datum: 19 mei 2019 07:00

Laatste nieuws