Vernieuwend opdrachtgeverschap (3): kansen en bedreigingen

Het tempo van verduurzaming van de sociale voorraad moet omhoog. Terwijl middelen daarvoor niet toenemen. Vernieuwend opdrachtgeverschap als antwoord? Initiatieven schieten als paddenstoelen uit de grond. Helaas nog maar weinig successen. De 5 belangrijkste bedreigingen en kansen.   Bedreigingen

Bundeling van verduurzamingsvolume van meerdere corporaties. Een prikkelende vraagspecificatie. De markt presenteert vervolgens een niet te weigeren aanbod. Het eerste bericht gaat in op de samenwerkingsvormen met de markt: uitdagen of samen. Het tweede bericht beschrijft de verduurzamingsmaatregelen die zich het beste voor volumebundeling lenen. Dit derde bericht schetst eerst de vijf belangrijkste bedreigingen:

  1. Elke afzonderlijke corporatie heeft eigen opvattingen over de vraagspecificatie en heeft moeite om zich te committeren aan een gezamenlijke vraagspecificatie
  2. Corporatiemedewerkers beschouwen de volumebundeling van meerdere corporaties als aanval op hun deskundigheid en uiteindelijk hun baan plus die van door hen aangestuurde bedrijven
  3. Wantrouwen bij corporaties of voordelen van gezamenlijke aanpak van meerdere corporaties te verzilveren zijn. Afwijken van aanbestedingsbeleid? Problemen met governance liggen op de loer
  4. Twijfel of de juiste ketenpartner aan tafel zit. Is deze in staat tot de vereiste innovaties met bijbehorende opschaling? Doorbreking van conventies in de bouw door de juiste achterwaartse of voorwaartse ketenintegratie?
  5. Door onvoldoende afspraken over volume is de ketenpartner noch genegen en noch in staat om daadwerkelijke voordelen te garanderen 

Kansen

Kansen hebben natuurlijk te maken met op de juiste wijze omgaan met bedreigingen:

  1. Twee weten altijd meer dan een. Maak optimaal gebruik van expertise van andere corporaties. Het gezamenlijk ontwikkelen van een vraagspecificatie is inspirerend en opent nieuwe perspectieven
  2. Ook corporaties krijgen steeds meer te maken met krapte op de arbeidsmarkt. Door onderlinge samenwerking stijgt efficiency. Werken voor samenwerkende corporaties vormt een nieuwe en leerzame uitdaging voor corporatiemedewerkers
  3. Vanuit bewijslast dat volumebundeling voordelen biedt is een scherpe nulmeting vereist. Maak vergelijkingen op basis van integrale investeringskosten. Liever nog op basis van total costs of ownership
  4. Verken de bouwkolom in de context van de verduurzamingsopgave. Selecteer weldoordacht de juiste ketenpartners. Vraag meteen garanties op complete ketenintegratie vanwege de vereiste innovatie
  5. Bied omzetgarantie in een overspannen markt. Verlang capaciteitsgaranties in combinatie met afspraken op middellange termijn voor prijs en kwaliteit plus innovatie 

Meer informatie: Dyon Noy


Publicatie datum: 19 mei 2019 12:00

Laatste nieuws