Uw partner
in duurzaamheid

Lees meer over ons

 

 

Uw partner in duurzaamheid

.

Wie is Atriensis?

Atriensis zorgt al 2000 jaar voor woningen. Als huisbewaarder is de Atriensis bij de Romeinen een vertrouwenspersoon van de eigenaar. Zorgt voor gasten en woning. Tegenwoordig werkt Atriensis samen met woningcorporaties aan betaalbare, duurzame en comfortabele woningen. We doen dat met ruim 100 collega's vanuit drie kantoren verspreid over Nederland. Die drie kantoren zijn ons huis: een plek om samen te komen, te werken en te leren. Open en gezellig.

Het bedrijf Atriensis startte in 2006. Eén man aan één bureau zonder eigen kantoor. Veel ideeën en passie voor volkshuisvesting en sociale huurwoningen. Maar met ideeën alleen kom je er niet. Dagelijks zijn we bezig met focus. Woningcorporaties, vastgoed, duurzaamheid en data. Investeren in mensen, kennis en ervaring.

We werken met techniek en schrijven rapporten. Beleid, verbeterplannen, rekenen, inspecteren, data analyseren. Maar ons fundament is breder. Basis is contact met huurders. We komen veel bij mensen thuis en weten wat hen bezig houdt. We kennen corporaties en de complexiteit van hun speelveld. Samen met corporaties, bouwbedrijven en leveranciers bouwen we kennis op en delen die met iedereen. En we houden altijd ons doel voor ogen: een betaalbare, duurzame en comfortabele woning voor iedereen.

Wie is Atriensis?

Atriensis werkt samen met woningcorporaties aan betaalbare, duurzame en comfortabele woningen. We doen dat met ruim 100 collega's vanuit drie kantoren verspreid over Nederland.

 

Atriensis projecten

Atriensis projecten zorgt voor uitgekiend duurzaamheidsbeleid op basis van draagvlak bij alle belanghouders. Het doel is goede, gezonde, veilige en toekomstbestendige buurten en woningen. Daarnaast een concrete vertaling naar uitvoering waaronder planontwikkeling en uitvoeringsbegeleiding van ingrijpende verbetering van woningcomplexen. Maar ook het management van complete verduurzamingsprogramma's. Deskundig, betrokken en met oog voor belangen van corporaties én huurders.
 

Atriensis data

Atriensis data vertaalt vastgoeddata naar vastgoedinformatie door deze data te analyseren, verrijken, visualiseren en ervan te leren. Focus ligt op het ondersteunen van de verduurzamingsopgave. Basis is het opstellen en beheren van energielabels. Daarnaast het ontwikkelen van andere meetmiddelen voor de energietransitie en het opstellen van onder andere woningwaardering, conditiemetingen, veiligheidskeuringen en gebruiksoppervlakte. Deskundig, betrokken en met oog voor corporaties én huurders.

Atriensis innovatie

Atriensis innovatie richt zich op innovaties die tot versnelling van de verduurzamingsopgave leiden. Met focus op de bestaande woningvoorraad. Innovatieve technieken, processen en financieringsconstructies. Atriensis innovatie opereert daarbij als creatieve verbinder met kennis van de sector. Altijd in samenwerking met andere partijen. Corporaties, bewoners, uitvoerende sector en toeleverende industrie. Deskundig, betrokken en met oog voor belangen van corporaties én huurders.

 

Wat doet Atriensis?

Atriensis bestaat uit drie werkmaatschappijen die ieder hun eigen expertise uitdragen. Deskundig, betrokken en met oog voor belangen van corporaties én huurders.
 

 

 

 

 

 

 

Onze projecten

Nieuws projecten

Nieuws data

Nieuws projecten

Nieuws data

Kennisprogramma

Atriensis organiseert een compleet kennisprogramma. Bestaande uit verschillende kennisbijeenkomsten, lunchlezingen, factsheets en interviews. Dit jaar allemaal in het kader van het jaarthema 'Nationale Prestatieafspraken'. Het totale programma staat in het teken van kennisdeling. Van elkaar leren en informatie uitwisselen. Daar wordt iedereen uiteindelijk beter van. In 2023 weer een uitgebreid programma met middelen die elkaar op de verschillende thema's versterken. Al onze bijeenkomsten, documenten, etc. zijn geschikt en toegankelijk voor iedereen in de sector. Van medewerkers bij corporaties tot ketenpartners, overheidsinstellingen en overige geïnteresseerden. Meld je nu aan!

 

Het kennisprogramma van Atriensis staat altijd in het teken van kennisdeling en van elkaar leren. Dit jaar organiseert Atriensis verschillende kennisbijeenkomsten en lunchlezingen en worden factsheets en interviews ter beschikking gesteld. Allemaal binnen het jaarthema 'Nationale Prestatieafspraken'. Bekijk hier het volledige programma!

 

In gesprek

Bij het onderdeel 'In gesprek' gaat Atriensis in gesprek met haar klanten. Uiteenlopende thema's komen aan bod. Centraal staat altijd de samenwerking tussen Atriensis en haar klanten. We zijn trots op ons werk en op onze klanten en besteden hier daarom graag aandacht aan. Eens in de twee jaar verschijnt ook een boek met daarin gesprekken met twaalf verschillende klanten. Deze en nog meer gesprekken zijn ook hier te vinden op onze website.

 

Contact


Bezoekadres
Zernikestraat 17
5612 HZ
Eindhoven


Atriensis data
+31 (0)88 5111400

Atriensis projecten
+31 (0)88 5111444