Uw partner
in duurzaamheid

Lees meer over ons.

Wie is Atriensis?

De Romeinen hielden toezicht op hun woning -atrium- via de atriensis: de opzichter. Twee millennia later ondersteunt Atriensis woningcorporaties bij vraagstukken op het gebied van verduurzaming in de meest brede zin van het woord.

Zo'n 23.000 medewerkers van de ongeveer 330 woningcorporaties in Nederland beheren samen 2,4 miljoen huurwoningen. Ofwel ongeveer 30% van alle woningen. De impact van de sociale sector op de samenleving is heel groot. Of het nu gaat om wonen, ruimtelijke ordening, leefbaarheid, zorg of duurzaamheid.

De bestaande voorraad transformeren naar CO2- en grondstoffenneutraliteit uiterlijk 2050 is een van de voorwaarden. Die opgave speelt natuurlijk nu al iedere dag opnieuw. Atriensis is dé bondgenoot hierbij van corporaties en hun andere ketenpartners die aan deze opgave meewerken.

De werkmaatschappij Atriensis data verzamelt, beheert en analyseert energetische en andere vastgoedinformatie. Met als doel de optimale ondersteuning bij beleid en bij primaire processen. De werkmaatschappij Atriensis projecten stelt duurzaamheidsbeleid op en vertaalt dit naar praktische uitvoering.

Atriensis projecten

Atriensis projecten zorgt voor uitgekiend duurzaamheidsbeleid op basis van draagvlak bij alle belanghouders. Het doel is goede, gezonde, veilige en toekomstbestendige buurten en woningen. Daarnaast een concrete vertaling naar uitvoering waaronder planontwikkeling en uitvoeringsbegeleiding van ingrijpende verbetering van woningcomplexen. Maar ook het management van complete verduurzamingsprogramma's. Deskundig, betrokken en met oog voor belangen van corporaties én huurders.

Atriensis data

Atriensis data vertaalt vastgoeddata naar vastgoedinformatie door deze data te analyseren, verrijken, visualiseren en ervan te leren. Focus ligt op het ondersteunen van de verduurzamingsopgave. Basis is het opstellen en beheren van Energie-Indexen. Daarnaast het ontwikkelen van andere meetmiddelen voor de energietransitie en het opstellen van onder andere woningwaardering, conditiemetingen, veiligheidskeuringen en gebruiksoppervlakte. Deskundig, betrokken en met oog voor corporaties én huurders.

Onze projecten

Nieuws projecten

Nieuws data

Kennisbijeenkomsten

Vier keer per jaar verzorgt Atriensis kennisbijeenkomsten. Iedere keer een ander actueel onderwerp. De kennisbijeenkomsten staan altijd in het teken van kennisdeling. Van elkaar leren en informatie uitwisselen. Daar wordt iedereen uiteindelijk beter van. De kennisbijeenkomsten van Atriensis zijn geschikt voor iedereen in de sector. Van medewerkers bij corporaties tot ketenpartners, overheidsinstellingen en overige geïnteresseerden. Voor 2019 zijn de onderwerpen en data van alle vier de kennisbijeenkomsten inmiddels bekend.