Over Atriensis

Historie

Vanaf 2006 ondersteunt Atriensis woningcorporaties en hun ketenpartners als onafhankelijk adviesbureau voor vraagstukken binnen de sociale huursector. Advisering is in het begin breed. Atriensis vindt dat het de hoogst denkbare kwaliteit moet leveren. Binnen het advieswerk wordt daarom vanaf 2010 geconcentreerd op ondersteuning van corporaties bij alle vraagstukken op het gebied van energie en verduurzaming. Sinds 2014 heeft Atriensis ook steeds meer uitdagende projecten. Van complexe dataverzameling tot aan energetische verbetering van duizenden woningen en energieneutrale renovaties. Vanaf 2017 komt de dienstverlening op een hoger plan door uit te gaan van twee takken van sport binnen de corporatiesector. Enerzijds dataverzameling, beheer en analyse daarvan. Anderzijds projecten op duurzaamheidsgebied: van strategisch beleid tot aan concrete verbeterprojecten van woningcomplexen. Met een snelle groei tot inmiddels meer dan 100 collega's met vestigingen in Amstelveen, Eindhoven en Zwolle, blijft Atriensis op hoog niveau dé strategische partner van woningcorporaties.

Missie

De missie van Atriensis is om bij te dragen aan goede, duurzame en betaalbare sociale huurwoningen. Voor mensen die om diverse redenen een steuntje in de rug kunnen gebruiken.

Atriensis data vertaalt die missie naar het verzamelen, beheren, analyseren en beschikbaar stellen van vastgoeddata voor woningcorporaties. Met focus op data die voor een goede, duurzame en betaalbare huursector onmisbaar zijn.

Atriensis projecten vertaalt die missie naar de rol van dé adviseur voor concretisering van de verduurzamingsopgave. Van pragmatisch beleid tot aan grootschalige verduurzamingsprogramma's en ingrijpende verbeterplannen van woningcomplexen. Binnen de juiste balans van beschikbaarheid, betaalbaarheid, kwaliteit en duurzaamheid.

Kernwaarden

De mensen van Atriensis delen een aantal eigenschappen. Collegialiteit, deskundigheid en affiniteit bij de sociale huursector. Plus natuurlijk grote betrokkenheid bij de verduurzamingsopgave!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naast deze kernwaarden staat bij Atriensis maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog in het vaandel. Onze bijdrage aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Natuurlijk heeft de adviesrol van Atriensis al veel impact. Daarnaast streven wij binnen onze bedrijfsprocessen na om positief het verschil te maken.