Verplichte gasafsluiting: achterdeur hermetisch op slot

Vanaf medio 2018 geen gasaansluiting in nieuwbouw. Zo geruisloos als bij nieuwbouw zal gasafsluiting in bestaande woningen niet verlopen. Minister Ollongren bereidt inmiddels wettelijke instrumentarium voor verplichte gasafsluiting in bestaande woningen voor. Uiteraard pas nadat woningeigenaren volop mogelijkheden hadden om vrijwillig af te sluiten. Achterhaald

In 2030 zo’n 1,5 miljoen woningen en gebouwen van het gas af. Logisch om nieuwe woningen niet meer van aardgas te voorzien. Vanaf het verbod medio 2018 relatief probleemloos door bouwers ingevoerd. Zo’n 25 gemeenten moesten voor slechts 1.200 nieuwbouwwoningen om uitzondering vragen. De toon is daarmee snel gezet. Gasloze nieuwbouw is de norm. Kopers zien een gasaansluiting steeds meer als achterhaald en een toekomstige kostenpost. Twijfels over leveringszekerheid, toekomstige tarieven en kosten als gas te zijner tijd er weer uit moet? Bij nieuwbouw gelden hoge eisen aan energiezuinigheid. Dat maakt gasloze nieuwbouw relatief eenvoudig. Zeker omdat er ook nieuwe infrastructuur voor elektriciteit nodig is. Hoe anders ligt dat in de bestaande voorraad.  

Wagenwijd

Welke energiedrager vervangt aardgas? Groen gas en waterstof lijken de komende decennia niet in de gebouwde omgeving door te breken. Elektriciteit of een warmtenet vervangen naar alle waarschijnlijkheid het aardgas in woonwijken. Planning van het ontwerp Klimaatakkoord is dat gemeenten uiterlijk 2021 per wijk hun keuze vaststellen middels de transitievisie warmte. Minister Ollongren gaf een inkijk in de voorbereidingen van de overheid op de verplichte gasafsluiting in haar brief van 24 mei 2019 aan de Tweede Kamer. De voordeur gaat wagenwijd en gastvrij open. Handelingsperspectief voor woningeigenaren. Helderheid over rol en opvattingen van de overheid. Een duidelijk tijdpad. Ondersteuning en financieringsmogelijkheden. Tegelijk gaat de achterdeur hermetisch op slot. Afsluitmogelijkheid van het aardgas voor de gemeente als laatste middel. Dit beïnvloedt natuurlijk het handelingsperspectief van woningeigenaren. De energietransitie is geen vrijblijvende opgave. Met helderheid voor de netbeheerder. Het is niet de bedoeling om uitgebreide gasnetten te exploiteren in het belang van een kleine groep weigeraars.  

Meer informatie: Dyon Noy


Publicatiedatum: 7 juni 2019 00:00

Laatste nieuws