Tarieven warmtebedrijven in 2023 gepubliceerd 

De ACM publiceerde recent de maximale warmtetarieven in 2023 voor aansluitingen op een warmtenet. Nieuw is dat er twee tarieven voor verbruik zijn. Tot aan het beschermde plafond waarbij de overheid de warmtebedrijven compenseert. Plus een maximum boven dat plafond waar de overheid niet aan meebetaalt. Ondanks die bescherming treedt toch een flinke stijging op ten opzichte van 2022.

 

Marktwerking

Huishoudens met gasaansluiting zijn in 2023 beschermd middels een prijsplafond van € 1,45 per m3 tot een maximaal verbruik van 1.200 m3 gas. Daarboven gelden tarieven op de vrije markt. De ACM stelde als equivalent voor warmte een maximaal tarief vast van € 47,38 per GJ warmte voor 2023 tot een maximum van 37 GJ verbruik op jaarbasis. Anders dan bij gas hanteert de ACM boven die 37 GJ ook een maximum om afnemers te beschermen vanwege het ontbreken van marktwerking. Deze bedraagt € 90,91 per GJ, ofwel het equivalent van € 2,78 per m3 gas. Er treden alleen verschillen op tussen warmtebedrijven voor warmtetarieven bij een verbruik boven 37 GJ. Daarnaast stegen de maximale vaste kostencomponenten bij de ACM ook. Hier zijn kleinere verschillen zichtbaar tussen de warmtebedrijven.

Ranking    

Atriensis projecten vergeleek de tarieven van de vijf grote warmtebedrijven onderling en met de maximale bedragen van de ACM voor 2023. Het gaat om een afnemer met een individuele afleverset die 28 GJ verbruikt conform het gemiddelde van zo’n 910 m3 gas op jaarbasis voor de sociale sector. De jaarkosten stijgen van 2022 naar 2023 met 15% ofwel € 251 van € 1.683 naar € 1.934. De ranking in 2023 (tussen haakjes jaarbedragen inclusief btw bij 28 GJ verbruik plus ranking in 2022):

  1. SVP (€ 1.918: € 591 vast en € 1.327 variabel, 94% van het maximum ACM, 2022 1e)
  2. Vattenfall (€ 1.927: € 600 vast en € 1.327, 94% van het maximum ACM, 2022 3e)
  3. HVC (€ 1.930: € 603 vast en € 1.327 variabel, 94% van het maximum ACM, 2022 2e)
  4. Ennatuurlijk (€ 1.948: € 621 vast en € 1.327 variabel, 95% van het maximum ACM, 2022 4e)
  5. Eneco (€ 1.957: € 630 vast en € 1.327 variabel, 96% van het maximum ACM, 2022 5e)
  • ACM (€ 2.048: € 721 vast en € 1.327 variabel, 100%, maximum). Daarnaast hanteren de nodige warmtebedrijven standaard het maximum van de ACM. Zie bijvoorbeeld het tarievenblad van Eteck

De verschillen zijn uiterst gering vanwege het prijsplafond dat alle warmtebedrijven hanteren. Groter zijn de verschillen voor afnemers met een verbruik boven het prijsplafond (berekening bij verbruik 56 GJ ofwel het equivalent van 1.820 m3 gas per jaar (figuur 2). Ook hier blijft SVP de gunstigste voor afnemers, 15% onder de maxima van de ACM.    

Meer informatie: Dyon Noy

 

Publicatie datum: 21 december 2022 00:00

Laatste nieuws