Maxima warmte ACM 2023: grote stijgingen

Voor het maximale verbruikstarief per GJ stelde de ACM voor 2023 een plafond naar analogie van dat bij gas in. Dat lijkt het probleem voor afnemers te dempen. Vier andere effecten maken dat forse stijgingen weer op de loer liggen. Welke zijn dat? En hoe gaan warmtebedrijven om met de maximale tarieven van de ACM? Grote problemen liggen op de loer.

 

Maximumtarieven

De belangrijkste maximumtarieven (inclusief btw) van toezichthouder ACM van 2023 (Tarievenbesluit warmteleveranciers 2023), als wijziging afgezet tegen 2022:

  • Het vaste jaarlijkse bedrag voor verwarmen en warm tapwater inclusief meten stijgt in 2023 met  11,2% naar €580,33 (2022: € 522,04 en 2021: €505,43)
  • De huur van de afleverset voor verwarmen en warm tapwater (CW4) stijgt in 2023 met 7,4% naar €140,88 (2022 € 131,16 en 2021: €125,50)
  • Het verbruikstarief per GJ bij individuele aansluitingen tot 100 kW en een verbruik tot 37 GJ daalt in 2023 met 12,2% naar € 47,38 (2022 € 53,95 en 2021: €25,51)
  • Het verbruikstarief per GJ bij individuele aansluitingen tot 100 kW en een verbruik boven 37 GJ en bij alle aansluitingen groter dan 100 kW stijgt in 2023 met 68,5% naar € 90,91 (2022 € 53,95 en 2021: €25,51)

Schijn

De maximale warmterekening van een warmtebedrijf voor een huurder met individuele afleverset voor verwarmen en warm tapwater met een verbruik op jaarbasis van 28 GJ (equivalent van 910 m3 aardgas) daalt daardoor van maximaal totaal € 2.164 in 2022 met 5,4% naar maximaal € 2.048  in 2023. Dat lijkt goed nieuws, maar dat is slechts schijn. Vier forse stijgingen in 2023: 

  1. Gemiddeld hanteerden de grote warmtebedrijven in 2022 een tarief van zo’n € 40 per GJ, dat door tijdelijke btw verlaging in het najaar ook lager uitpakte. Het hanteren van het prijsplafond  van € € 47,38 in 2023 zal een forse kostenstijging opleveren
  2. Het maximum voor de jaarlijkse vaste kosten inclusief meetkosten plus de huur van de individuele afleverset stijgt in 2023 met € 68,01 op jaarbasis
  3. Voor de huurder met een individuele afleverset is het maximale verbruikstarief voor extra GJ’s boven 37 gigantisch. Bij een jaarverbruik van 56 GJ (equivalent van 1.820 m3 aardgas) bedraagt het totale maximum voor vaste en variabele componenten volgens de ACM € 4.202 op jaarbasis
  4. Voor blokaansluitingen op een warmtenet is er geen prijsplafond en geldt dus het maximale tarief van € 90,91 per GJ. Omdat de corporatie hier doorbelast via de servicekosten meteen merkbaar. Het kabinet is nog op zoek naar een oplossing

Alleen Vattenfall publiceerde het GJ-tarief dat niet onder het prijsplafond valt: € 76,45 per GJ, zo’n 16% onder het maximum van € 90,91 per GJ. Corporaties dienen zo snel mogelijk van warmtebedrijven duidelijkheid over hun tarieven voor 2023 te verlangen. Inclusief het gesprek over het vermijden van energiearmoede en betalingsproblemen.    

Meer informatie: Dyon Noy

 

Publicatie datum: 10 december 2022 00:00

Laatste nieuws