Welke tarieven hanteren warmtebedrijven in 2022? 

De ACM gaf eind 2021 een torenhoog maximumtarief voor verbruikskosten van warmte in 2022 af. Met de explosie van de gasprijzen als verklaring. Tegelijk waarschuwde de ACM de warmtesector om niet klakkeloos dat maximum te volgen. Atriensis zette de tarieven vanaf 1 januari 2022 van de 5 grote warmtebedrijven op een rij. Heeft de waarschuwing van de ACM effect? Wat betekenen de tarieven voor huurders? Welk warmtebedrijf hanteert de laagste tarieven?  

 

Aardgas

De ACM dicteert maximale warmtetarieven omdat afnemers geen keuze hebben. De grootste pijn in 2022 zit niet zozeer in de vaste kosten van warmteleveranciers (vergelijking 2021). Het maximum hiervan steeg voor huurders met een individuele afleverset met ongeveer 3,5%. De maximale verbruikstarieven per GJ daarentegen stegen met 211,5%, omdat de ACM als referentie de kosten van 1 m3 gas hanteert. En volgens de ACM stijgen deze van 2021 naar 2022 van € 0,78 naar € 1,65 per m3. Bij een jaarverbruik van 28 GJ (equivalent van zo’n 900 m3 bij een combiketel) voor ruimteverwarming en warm tapwater nemen daarmee de maximale jaarkosten van het warmtebedrijf voor vaste kosten en verbruik toe van € 1.345 in 2021 naar € 2.164 in 2022. Een schrikbarende stijging van het maximum met € 819. Dit is ook beduidend hoger dan de overheidscompensatie van zo'n € 407 voor de elektriciteitsnota. Daarbij lastig uitlegbaar voor corporaties als zij huurders aanmoedigen om van aardgas afscheid te nemen.   

Ranking

Het blijkt dat de vijf grote warmtebedrijven bij lange na niet de maxima van de ACM volgen. Noch voor de vaste kostencomponenten, noch voor het verbruikstarief per GJ warmte. Conform de voorspelling van Atriensis (laatste alinea) wordt ongeveer de helft van de ruimte die de ACM voor de GJ-tarieven biedt benut. Als je dit afzet tegen het alternatief van het blijven benutten van aardgas correspondeert het gemiddelde GJ-tarief van ongeveer € 40,58 van de 5 bedrijven met een gastarief van zo’n € 1,24 per m3. Het CBS becijferde dat huishoudens in november 2021 gemiddeld € 1,27 voor 1 m3 gas betaalden. De ranking voor huurders met een individuele afleverset in 2022 (tussen haakjes jaarbedragen inclusief btw bij 28 GJ verbruik plus ranking in 2021):

  1. SVP (€ 1.605: € 591 vast en € 1.014 variabel, 74% van het maximum ACM, 2021 5e)
  2. HVC (€ 1.630: € 524 vast en € 1.106 variabel, 75% van het maximum ACM, 2021 2e)
  3. Vattenfall (€ 1.631: € 528 vast en € 1.103 , 75% van het maximum ACM, 2021 3e)
  4. Ennatuurlijk (€ 1.765: € 564 vast en € 1.202 variabel, 82% van het maximum ACM, 2021 1e)
  5. Eneco (€ 1.781: € 556 vast en € 1.225 variabel, 82% van het maximum ACM, 2021 4e)
  • ACM (€ 2.164: € 653 vast en € 1.511 variabel, 100%, maximum)

Opvallend is dat de verschillen tussen de eerste drie warmtebedrijven relatief gering zijn: ongeveer 75% ten opzichte van het maximum van de ACM. Het verschil van deze drie tot de nummers vier en vijf is weer relatief groter. De gemiddelde rekening van de 5 warmtebedrijven stijgt met € 472 van 2021 naar 2022. Daarmee is het belang van energiebesparing onveranderd groot. 

Meer informatie: Dyon Noy

 

Publicatie datum: 7 januari 2022 00:00

Laatste nieuws