Het warmtebedrijf met de laagste tarieven in 2021

Warmtebedrijven zijn monopolisten. Daarom houdt de ACM toezicht met maximale tarieven. Schurken die warmtebedrijven dan tegen dat maximum aan? Hanteren publieke warmtebedrijven lagere tarieven dan private bedrijven? Welke van de 5 grote landelijke warmtebedrijven werkt met de laagste tarieven? En hoe zit het met woonlastenneutraliteit voor huurders bij overstap van een gasgestookte combiketel naar een afleverset van een warmtebedrijf?   

 

Ranking

De ranking met een individuele afleverset bij een jaarverbruik van 28 GJ (equivalent van zo’n 900 m3 aardgas) voor ruimteverwarming en warm tapwater (cursief publieke warmtebedrijven, tussen haakjes het jaarbedrag):

  1. Ennatuurlijk (€ 1.179: € 542 vast en € 637 variabel, 88% van het maximum ACM)
  2. HVC (€ 1.191: € 513 vast en € 678 variabel, 89% van het maximum ACM)
  3. Vattenfall (€ 1.220: € 506 vast en € 714 variabel, 91% van het maximum ACM)
  4. Eneco (€ 1.245: € 556 vast en € 689 variabel, 93% van het maximum ACM)
  5. SVP (€ 1.283: € 569 vast en € 714 variabel, 95% van het maximum ACM
  • ACM (€ 1.345: € 631 vast en € 714 variabel, 100%, maximum)

Huurders ontvangen de scherpste tarieven van het private Ennatuurlijk, op korte afstand gevolgd door het publieke HVC. Het publieke SVP hanteert van deze groep met de vijf grootste landelijke warmtebedrijven de hoogste tarieven (alle cijfers vergeleken).

NMDV

NMDV: Niet Meer Dan Voorheen of woonlastenneutraliteit. Hoe zit het vervolgens als huurders met een combiketel overstappen naar een afleverset van een warmtebedrijf? De corporatie faciliteert sowieso middels verstrekking van een inductiekookplaat en pannenset. Vanuit woonlastenperspectief is het sterk als geen enkele huurder erop achteruit gaat. Dat lukt als afzonderlijk zowel de variabele (1) als vaste lasten (2) gelijk of lager komen te liggen (alle cijfers NMDV):

  1. Bij een gemiddeld cv-rendement van 88,5% en gasprijs van € 0,795 per m3 zijn verbruikskosten anno 2021 van gas (tarieven gas en elektra voorjaar 2021) vergelijkbaar aan het maximum van de ACM voor warmte. Ofwel geen enkele huurder gaat erop achteruit, ongeacht de hoogte van het individuele verbruik
  2. Vaste lasten bij een aansluiting op het warmtenet overstijgen met € 254 (laagste, Vattenfall Gelderland) tot € 317 (hoogste, SVP) de vaste lasten bij de gasaansluiting. Het gaat daarbij om de huur van de afleverset plus een deel van het jaarlijks vastrecht. Dit verschil dient het warmtebedrijf te factureren aan de woningcorporatie zodat er voor de huurder sprake is van NMDV. Tegenover deze kosten staan de vervallen onderhouds- en vervangingskosten van de combiketel van ongeveer € 130 per jaar

Meer informatie: Dyon Noy

 

Publicatie datum: 17 april 2021 00:00

Laatste nieuws