Vijf tips voor soepele overgang naar NTA 8800

Vanaf 1 juli 2020 is de NTA 8800 verplicht. De nieuwe rekenmethodiek voor het berekenen van energetische kwaliteit voor bestaande en nieuwe gebouwen. De hoofdlijnen zijn bekend, de details nog niet. Maar voorbereiden kan wel. Vijf tips voor corporaties.


NTA8800

De NTA 8800 gaat in op 1 juli 2020. De energiebehoefte in kWh per m2 als opvolger van de Energie-Index (EI). Dat heeft nogal wat gevolgen. Voor adviseurs: meer data opnemen in de woning, nieuwe rekensoftware, bijscholing en hercertificering. Maar ook voor corporaties. Nu bepaalt EI of energielabel de energetische kwaliteit van een woning. Belangrijk voor de woningwaardering. Maar ook voor monitoring van prestatieafspraken. Vanaf 1 juli 2020 komt daar de energiebehoefte bij. Een nieuw begrip dat een plaats moet krijgen in monitoring, beleid, bewonerscommunicatie en ICT systemen. Voorlopig naast EI en energielabel. Want die blijven gewoon geldig tot tien jaar na de opnamedatum. Lees voor meer informatie de notitie ‘Nieuw stelstel energieprestaties 2020’ van Atriensis. 

Tips

  1. Gediplomeerde EPA adviseurs in dienst of zelf gecertificeerd voor het opstellen van EI’s? Dan is nu het moment na te denken over wel of niet daarmee doorgaan. Doorgaan betekent investeren in opleidingen, examens, hercertificering, nieuwe werkwijze en routine opdoen. Zet dat af tegen de beschikbare interne tijd en aantallen op te stellen en af te melden EI’s
  2. Blijf volgens huidige planning en werkwijze EI’s opstellen. Vertragen of versnellen is niet nodig. Lees voor meer informatie dit eerdere nieuwsbericht van Atriensis
  3. Begin 2020 is de nieuwe rekensoftware klaar. Zet voor 1 juli 2020 de huidige energielabeldatabase om naar de nieuwe software. Vermijd eventuele bugs door dit niet te snel te doen. Wacht liever even. En maak altijd eerst een goede kopie van de huidige database
  4. Inventariseer in welke ICT-systemen de nieuwe energiebehoefte een rol gaat spelen. Zodat duidelijk is waar na 1 juli 2020 aanpassingen nodig zijn. Denk bijvoorbeeld aan de woningwaardering en weergave van labelklasse in het primair systeem
  5. Investeer in een communicatieplan. Naast energielabel, EI en Definitief Energielabel is er straks de energiebehoefte. Huurders, belanghouders en corporatiemedewerkers zelf krijgen ermee te maken 

Meer informatie: Hella Maessen


Publicatie datum: 1 oktober 2019 08:00

Laatste nieuws