Ingangsdatum nieuw stelsel energieprestaties 1 juli 2020

Het is definitief. Op 1 juli 2020 start het nieuwe stelsel voor energieprestaties van gebouwen. Minister Ollongren bevestigt dit in een brief aan Eerste en Tweede Kamer. Daarin ook de definitieve BENG eisen voor nieuwbouw. Meer differentiatie en aanscherping. Een korte uitleg.


Stelsel

In april was het al aangekondigd. Nu is het definitief. Het nieuwe stelsel voor energieprestaties gaat in op 1 juli 2020, een half jaar later dan gepland. Nodig om de overgang goed voor te bereiden. Wat verandert er? De energiebehoefte in kWh per m2 is de nieuwe maatlat voor energieprestatie. EPC, EI, Definitief Energielabel en warmtevraag verdwijnen. Alle oude rekenmethodes worden vervangen door één nieuwe: de NTA 8800. Voor nieuwbouw zijn de BENG eisen inmiddels definitief. Voor woningen differentiatie naar type. Minder strenge eisen voor minder compacte woningen. Helaas nog geen nieuws over vertaling van energiebehoefte naar woningwaarderingspunten voor huurwoningen. Lees voor meer informatie de update van de notitie ‘Nieuw stelsel energieprestaties 2020’ van Atriensis.

Corporaties

Meer voorbereidingstijd. Die is hard nodig. Wat verandert voor corporaties:

  • Monitoring energieprestatie. Optellen van energielabels, EI’s en energiebehoefte gaat niet. Optie is indicatief omrekenen naar energiebehoefte. Let op: bestaande energielabels en EI’s blijven gewoon geldig. Opnieuw bezoeken en afmelden is niet nodig zolang de geldigheidstermijn van 10 jaar niet verstreken is
  • Woningwaardering. Er is nog geen koppeling tussen energiebehoefte en wws punten. Zodra die bekend is, kan software voor het berekenen van woningwaardering en huur aangepast worden
  • Communicatie. Huurders, stakeholders en corporatiemedewerkers krijgen met vier verschillende begrippen te maken. Energielabel, EI, Definitief Energielabel en energiebehoefte. Zorgvuldige communicatie is vereist om misverstanden te voorkomen
  • Nieuwbouw. Voor een omgevingsvergunning is vanaf 1 juli 2020 een afgemelde energiebehoefte verplicht. Opgesteld door een gediplomeerde en gecertificeerde adviseur. Huidige EPC adviseurs voldoen nog niet aan die eisen. Overleg tijdig om stagnatie te voorkomen

Lees voor meer informatie over het nieuwe stelsel en gevolgen voor woningcorporaties de aangepaste notitie ‘Nieuw stelsel energieprestaties 2020, update juni 2019’

Meer informatie: Hella Maessen


Publicatie datum: 13 juni 2019 08:00

Laatste nieuws