Welke kant op met vernieuwend opdrachtgeverschap?

Niemand twijfelt aan de noodzaak van vernieuwend opdrachtgeverschap. Bouwkosten stijgen snel en er zijn te weinig vaklieden. Een breed palet aan initiatieven op allerlei plaatsen in Nederland. Van een challenge tot aan gezamenlijke inkoop. Drie methoden. Waarvoor te kiezen?    


Doorbraak

Corporaties moeten starten met de vraag welk doel met vernieuwend opdrachtgeverschap te bereiken. Gaat het om een technologische doorbraak voor een specifiek vraagstuk? Ontzorging door de markt vanwege onvoldoende interne capaciteit? Garantie op betaalbare en beschikbare capaciteit? Of vooral lagere kosten met liefst hogere kwaliteit? Betrek alle geledingen bij die principiële vraag. Deel de doelstelling en zorg voor draagvlak. De praktijk leert dat veel blokkades op de loer liggen. Zoals de RvC die vraagt waarom aanbestedingsrichtlijnen niet gevolgd zijn. Of de directeur-bestuurder die autonomie weggeeft bij gezamenlijke inkoop met andere corporaties. De werkvloer die waardering voor de eigen deskundigheid mist bij contractering op basis van vraagspecificaties. En zeker niet te vergeten huidige leveranciers die afhaken.

Productinnovatie

  1. De challenge. Vooral bedoeld om een doorbraak voor een specifiek vraagstuk te bereiken. Een badkamerrenovatie in 1 dag. Of een nieuwe oplossing om versneld kookgas uit alle woningen te verwijderen. Out-of-the box denken is cruciaal. Onbekende en nieuwe spelers betreden het podium
  2. Volumebundeling door meerdere corporaties van reguliere verduurzamingsvraagstukken met nadruk op procesoptimalisatie. Bijvoorbeeld schilisolatie voor een groot aantal woningen. Garantie op betaalbare en beschikbare capaciteit staat centraal. Bij voorkeur lagere kosten en hogere kwaliteit door de jaren heen. De reguliere bouwbranche met hoog innovatief gehalte en samenwerkingsbereidheid komt in beeld
  3. Volumebundeling van specifieke verduurzamingsvraagstukken door meerdere corporaties met nadruk op productinnovatie. Bijvoorbeeld de isolatie van alle ongeïsoleerde vloeren zonder kruipruimte. Alle kozijnen zonder goede glasisolatie. Of aanleg van een warmtenet in een gebied met bezit van meerdere corporaties. Innovatieve gespecialiseerde bedrijven zoals de toeleverende industrie of bedrijven uit andere sectoren dan de bouw blijken vaak geschikte partners. Productinnovatie en versnelde doorstart naar grootschalige uitvoering spelen een sleutelrol   

Tijdens de kennisbijeenkomsten van Atriensis op 6 november in Amstelveen, 13 november 2018 in Zwolle en 15 november 2018 in Eindhoven komen diverse praktijkvoorbeelden van vernieuwend opdrachtgeverschap aan bod. Voor het programma en aanmelden.

Meer informatie: Cemile Kara


Publicatie datum: 16 oktober 2018 08:00

Laatste nieuws