Primeur in Utrecht: verplicht van aardgas af

Als eerste gemeente in Nederland mag Utrecht van de overheid gas verbieden. Het gaat in dit geval om koken op aardgas. De wijk Overvecht-Noord in Utrecht is een van de aardgasvrije proeftuinen in Nederland.


Kansen

In 2050 CO2-neutraal met een tussenstap van 49% CO2-reductie in 2030. Een van de concrete stappen om deze ambities waar te maken, is het aardgasvrij maken van woningen. De wijk Overvecht-Noord in Utrecht biedt verschillende kansen voor deze transitie. Zo is een groot deel van de gasleidingen op korte termijn (voor 2030) aan vervanging toe. Daarnaast gaan de Utrechtse woningcorporaties de komende jaren een groot deel van hun huurwoningen in deze wijk opknappen. De overstap naar elektrisch koken kan hier vrij eenvoudig in meegenomen worden. Maar de belangrijkste reden is dat een groot deel van de 8.000 woningen in deze wijk voor verwarming reeds aangesloten is op het stadswarmtenet. Het gaat hier om ongeveer 4.400 woningen. Echter, hebben deze woningen voor het koken nog een gasaansluiting. Het overstappen naar elektrisch koken is dan nog een relatief kleine stap.

Mogelijkheden

De gemeente Utrecht probeert in eerste instantie de huishoudens vrijwillig over te laten stappen op elektrisch koken. Er wordt hen een alternatief aangeboden waar de bewoner financieel in ieder geval niet op achteruit gaat. Wanneer dit zijn vruchten niet afwerpt, kan de gemeente de Crisis- en herstelwet inzetten. Deze is in 2019 gewijzigd (zie eerder bericht) en staat toe dat officiële proeftuinen een einddatum in mogen stellen voor het afsluiten van woningen van aardgas. De gemeente Utrecht heeft hier gebruik van gemaakt en een verzoek voor afsluiting ingediend voor Overvecht-Noord. Het gaat in dit geval alleen om kookgas. Vanwege de Gaswet mogen huishoudens namelijk niet zomaar afgesloten worden van het gas voor verwarming. Hoe dan ook zal dus het kookgas de komende jaren uit de wijk Overvecht-Noord gaan verdwijnen.

Meer informatie: Linda Groenen


Publicatie datum: 17 Februari 2020 10:15

Laatste nieuws