Proeftuinen uit de startblokken: geleerde lessen

Vanuit het Programma Aardgasvrije Wijken (hierna PAW) is in 2018 gestart met Proeftuinen. Een subsidie voor gemeenten die aan de slag gaan met het aardgasvrij maken van de eerste wijken. Bedoeld om van te leren hoe de wijkaanpak kan worden ingericht en opgeschaald. 


Reflectie

De doelstelling van het PAW is ambitieus en complex. Daarom kondigde de Minister eerder al uitgebreide monitoring aan middels een lerende beleidsevaluatie bestaande uit vier componenten. Recent informeerde de Minister over de voortgang van het PAW. De eerste resultaten vanuit de reflectieve monitoring zijn bekend. Een greep uit de opgehaalde leerervaringen en knelpunten:

  • Een proeftuin geeft een positieve impuls aan een wijk, maar is een arbeidsintensief project voor de gemeente en andere betrokken organisaties zoals woningcorporaties en netbeheerders
  • Gemeenten worstelen met het huidige juridische kader. Een voorbeeld: Gemeenten die kozen voor aanleg van een warmtenet, ervaren de huidige wetgeving als knellend
  • De Crisis- en Herstelwet biedt gemeenten de mogelijkheid om levering van aardgas te beëindigen. Zelfs wanneer bewoners dit niet wensen, mits vervanging van het aardgasnet op korte termijn aan de orde is
  • Laagdrempelig en persoonlijk contact is een voorwaarde voor een succesvolle aanpak
  • Betaalbaarheid is het belangrijkste element is voor bewoners bij het aardgasvrij maken van een wijk

Vooruitblikken

De Minister concludeert dat het PAW goed uit de startblokken is gekomen. Vanwege de hoge mate van arbeidsintensiviteit in de proeftuinen € 400.000 extra budget voor elke proeftuin uit de eerste ronde voor proces- en advieskosten. Vanaf de tweede ronde van de proeftuinen kunnen gemeenten deze kosten meenemen in de uitvraag. Tegen de zomer publicatie van de geselecteerde proeftuinen voor deze tweede ronde. Daarnaast kondigt de Minister een derde ronde aan, waarvoor in 2021 de selectie plaats vindt. Tenslotte volgt in de tweede helft van 2021 een brede evaluatie van het PAW. Het online platform van PAW biedt ondertussen ondersteuning middels verschillende publicaties. Bijvoorbeeld wat betreft de openstelling van het Warmtefonds voor de verduurzaming van particuliere koopwoningen. Daarnaast ook een handreiking voor de participatie en communicatie rond de wijkaanpak aardgasvrij. En de gebundelde essays van Nederlandse professoren. Dit platform staat daarnaast in verbinding met de andere platforms die een rol hebben in de uitvoering van het Klimaatakkoord voor de gebouwde omgeving:

Meer informatie: Arjan van Helvoort


Publicatie datum: 2 februari 2020 20:00

Laatste nieuws