Kennisprogramma

2023

De verduurzaming van het corporatiebezit staat in het brandpunt van de belangstelling. Veel kaders zijn nog onduidelijk of niet op orde. Voor corporaties zaak om ontwikkelingen op de voet te volgen. Atriensis biedt hiervoor een compleet kennisprogramma aan.

Met in het achterhoofd de route naar 2050 staat in 2023 het thema 'Nationale Prestatieafspraken - Duurzaamheid' centraal. De Nationale Prestatieafspraken zijn afspraken over een lengte van ongeveer acht jaar en dienen dus als een soort tussenstap op de route naar 2050.

Meer informatie?

Wil je meer informatie over ons kennisprogramma? Klik dan op de button brochure.

Ben je benieuwd naar de reeds gepubliceerde kennismiddelen? Klik dan op de button kennisbank.

Nationale Prestatieafspraken

Het kennisprogramma van Atriensis is binnen het jaarthema 'Nationale Prestatieafspraken' opgedeeld in vijf subthema's. Per subthema biedt Atriensis dit jaar verschillende middelen van informatieuitwisseling -en overdracht aan zoals lunchlezingen, factsheets en kennisbijeenkomsten. Hieronder lees je meer over de subthema's en aanmeldmogelijkheden.

Uitfaseren E-, F- en G-labels

Een van de afspraken in de Nationale Prestatieafspraken is gericht op het uitfaseren van E-, F- en G-labels. Uiterlijk in 2028 moeten alle E-, F- en G-labels verdwenen zijn met uizondering van monumenten en voor sloop aangemerkte woningen en onder voorbehoud van instemming van huurders en eventuele VvE. Voor het uitfaseren van woningen met een E-, F- en G-label geldt dat het aan corporaties is om te bepalen tot welk niveau zij deze verduurzamen.

Bekijk via onderstaande knop de evenementen en documenten die Atriensis in 2023 aanbiedt binnen dit subthema en meld je aan!
 

Van het gas af: all electric of warmtenet

Een van de afspraken in de Nationale Prestatieafspraken is gericht op het aardgasvrij maken van een groot aantal woningen. Uiterlijk in 2030 moeten corporaties 450.000 bestaande woningen aardgasvrij gemaakt hebben. Dit doen zij als onderdeel van de wijkgerichte aanpak die per gemeente vastgelegd is in de transitievisie Warmte. Het streven is dat uiterlijk in 2024 gemeenten hun transitievisie Warmte uitgewerkt hebben in uitvoeringsplannen om de doelen voor 2030 te behalen. Hierover moeten zij samen met corporaties in gesprek.

Bekijk via onderstaande knop de evenementen en documenten die Atriensis in 2023 aanbiedt binnen dit subthema en meld je aan!
 

Hybride warmtepompen

Een van de afspraken in de Nationale Prestatieafspraken is gericht op hybride warmtepompen. Vanaf 2026 is het verplicht om een hybride warmtepomp of ander duurzaam alternatief te plaatsen op het moment dat de cv-ketel vervangen wordt. Uitzondering is als er binnen tien jaar na ketelvervanging een warmtenet komt. Corporaties hebben al gezegd dat ze een duurzaam alternatief plaatsen wanneer de cv-ketel in een woning met label D of beter vervangen moet worden. Vanaf 2023 werken corporaties dus al in de geest van de verplichting per 2026.

Bekijk via onderstaande knop de evenementen en documenten die Atriensis in 2023 aanbiedt binnen dit subthema en meld je aan!
 

 

Verbetering 675.000 woningen naar de Standaard

Een van de afspraken in de Nationale Prestatieafspraken is gericht op de Standaard. In 2030 moeten corporaties 675.000 woningen naar de Standaard geïsoleerd hebben. Ook sloop-nieuwbouw is hier onderdeel van. De Standaard geeft aan wanneer een woning voldoende geïsoleerd is zodat deze verwarmd kan worden met een temperatuur van 50 graden zonder dat de woning opnieuw aangepakt hoeft te worden. Dit geldt voor naoorlogse woningen. Corporaties bepalen welke woningen voor 2030 toekomstklaar worden geïsoleerd.

Bekijk via onderstaande knop de evenementen en documenten die Atriensis in 2023 aanbiedt binnen dit subthema en meld je aan!
 

 

Nationale Prestatieafspraken vertalen in beleid

Bovenstaande genoemde afspraken vragen veel van corporaties. 2030 kruipt snel dichterbij. Om de genoemde afspraken te halen, is het noodzakelijk deze te integreren in het huidige beleid of hier nieuw beleid op te maken. De afspraken neem je mee in beleidsplannen die je vervolgens omzet naar uitvoeringsplannen. Maar hoe pak je dit aan en hoe begin je? Hoe maak je een concrete vertaalslag van deze afspraken naar een beleid? Belangrijk om hier snel mee aan de slag te gaan.

Bekijk via onderstaande knop de evenementen en documenten die Atriensis in 2023 aanbiedt binnen dit subthema en meld je aan!