Kennisbank 2023 

Het kennisprogramma van Atriensis is binnen het jaarthema 'Nationale Prestatieafspraken' opgedeeld in vijf subthema's. Per subthema biedt Atriensis dit jaar vier middelen van informatieuitwisseling -en overdracht aan: lunchlezingen, factsheets, podcasts en kennisbijeenkomsten. De kennisbijeenkomsten zijn fysieke bijeenkomsten en deze zijn niet terug te kijken. De factsheets, podcasts en lunchlezingen wel en deze delen we  op deze pagina. Alle middelen worden in de loop van het jaar uitgebracht, mocht een middel nog niet uitgebracht zijn, zie je onder het middel de datum waarop deze beschikbaar wordt. 

Uitfaseren E-, F- en G-labels

Een van de afspraken in de Nationale Prestatieafspraken is gericht op het uitfaseren van E-, F- en G-labels. Uiterlijk in 2028 moeten alle E-, F- en G-labels verdwenen zijn met uizondering van monumenten en voor sloop aangemerkte woningen en onder voorbehoud van instemming van huurders en eventuele VvE. Voor het uitfaseren van woningen met een E-, F- en G-label geldt dat het aan corporaties is om te bepalen tot welk niveau zij deze verduurzamen.

Factsheet

 

Lunchlezing

 

Van het gas af: all electric of warmtenet

Een van de afspraken in de Nationale Prestatieafspraken is gericht op het aardgasvrij maken van een groot aantal woningen. Uiterlijk in 2030 moeten corporaties 450.000 bestaande woningen aardgasvrij gemaakt hebben. Dit doen zij als onderdeel van de wijkgerichte aanpak die per gemeente vastgelegd is in de transitievisie Warmte. Het streven is dat uiterlijk in 2024 gemeenten hun transitievisie Warmte uitgewerkt hebben in uitvoeringsplannen om de doelen voor 2030 te behalen. Hierover moeten zij samen met corporaties in gesprek.

Hybride warmtepompen

Een van de afspraken in de Nationale Prestatieafspraken is gericht op hybride warmtepompen. Vanaf 2026 is het verplicht om een hybride warmtepomp of ander duurzaam alternatief te plaatsen op het moment dat de cv-ketel vervangen wordt. Uitzondering is als er binnen tien jaar na ketelvervanging een warmtenet komt. Corporaties hebben al gezegd dat ze een duurzaam alternatief plaatsen wanneer de cv-ketel in een woning met label D of beter vervangen moet worden. Vanaf 2023 werken corporaties dus al in de geest van de verplichting per 2026.

Factsheet

 

Lunchlezing

 

Verbetering 675.000 woningen naar de Standaard

Een van de afspraken in de Nationale Prestatieafspraken is gericht op de Standaard. In 2030 moeten corporaties 675.000 woningen naar de Standaard geïsoleerd hebben. Ook sloop-nieuwbouw is hier onderdeel van. De Standaard geeft aan wanneer een woning voldoende geïsoleerd is zodat deze verwarmd kan worden met een temperatuur van 50 graden zonder dat de woning opnieuw aangepakt hoeft te worden. Dit geldt voor naoorlogse woningen. Corporaties bepalen welke woningen voor 2030 toekomstklaar worden geïsoleerd.

Factsheet

 

Lunchlezing

 

Nationale Prestatieafspraken vertalen in beleid

Bovenstaande genoemde afspraken vragen veel van corporaties. 2030 kruipt snel dichterbij. Om de genoemde afspraken te halen, is het noodzakelijk deze te integreren in het huidige beleid of hier nieuw beleid op te maken. De afspraken neem je mee in beleidsplannen die je vervolgens omzet naar uitvoeringsplannen. Maar hoe pak je dit aan en hoe begin je? Hoe maak je een concrete vertaalslag van deze afspraken naar een beleid? Belangrijk om hier snel mee aan de slag te gaan.

Factsheet

 

Podcast

 

Publicatie 30-11-2023

Lunchlezing