Samen optrekken naar een duurzame woningvoorraad

Sint Joseph staat als maatschappelijk beheerder midden in de samenleving. Dit betekent dat ze oren hebben naar zaken die in de maatschappij spelen. Hun beleid bepalen ze niet alleen.
De HuudersAdviesRaad is als belangrijkste belanghouder betrokken bij het opstellen van beleid. Samen de koers bepalen. Leidend tot SMART afspraken over verduurzaming. Betrokken

Atriensis begeleidde Sint Joseph bij het opstellen van het duurzaamheidsbeleidsplan. In dit proces een grote rol voor interne en externe belanghebbenden. Naast de HuurdersAdviesRaad, zijn in dit proces ook de Raad van Toezicht, collega corporatie Beter Wonen, gemeente Almelo en Coteq Netbeheer aangehaakt. In twee interactieve sessies gaven deze belanghouders aan Sint Joseph hun input mee.
‘Dit bracht meer inzicht in de complexiteit van het vraagstuk en de soms tegenstrijdige wensen die verschillende belanghouders hebben’ aldus Linda Groenen, partner bij Atriensis, die dit proces begeleidde. Ook de eigen organisatie leverde constructieve en creatieve input voor het plan. 

Pragmatisch

Kenmerkend voor Sint Joseph is naast de betrokken en open houding ook het pragmatisme. Na het gezamenlijk bepalen van de koers ook het vertalen van die koers naar SMART afspraken. Wat gaat Sint Joseph doen? En wanneer? Martine Keizer, manager vastgoed bij Sint Joseph, licht toe: ‘Opstellen van beleid is belangrijk, maar het gaat er ons niet om dat we een mooi plan in de kast hebben liggen. Dit beleidsplan geeft ons sturing voor de ingrepen van de komende jaren. Dan moeten wij ook zo stoer zijn om te benoemen wat we exact gaan doen. Onze belanghouders mogen ons daar ook op aanspreken’. Sint Joseph zet de schouders met Twentse nuchterheid onder de grote uitdaging die het verduurzamen van de woningvoorraad met zich meebrengt.

Meer informatie: Linda Groenen


Meer projecten