Referenties

Referenties

Atriensis data is 'thuis in vastgoed'. Basis is het beheer van energielabels. Gecombineerd met het opstellen van woningwaardering, gebruiksoppervlaktes en verzamelen van andere vastgoeddata. De dienstverlening van Atriensis bestaat uit drie onderdelen: verduurzaming, leren van data en databeleid. Onderstaand vindt u referenties van het werk van Atriensis data. 

Verduurzaming

Energielabels zijn hét wettelijk verplichte meetmiddel voor de verduurzaming van het woningbezit van corporaties. Hier ligt de basis van Atriensis. Met veel aandacht voor het verplichte woningbezoek. Werkwijze en communicatie afgestemd op de corporatie en huurders. Tijdens de inspecties vallen ook andere zaken op. Sociale veiligheid, structurele gebreken. Ook daarover rapporteert de inspecteur van Atriensis data. Atriensis data beheert ook energielabels en de bijbehorende databases en werkprocessen.

Leren van data

Door gebruiken en leren maak je informatie van data. Het gebruiken van data begint bij het toegankelijk maken van data. Inlezen in primaire systemen of andere software. Terugkoppeling aan en uitleg over de data aan de gebruikers. Maar ook gegevens voor het eigen jaarverslag, RvC, SHAERE, dPi of dVi. Leren van data legt het fundament voor efficiency, beleidsbeslissingen, verbetering van werkprocessen en optimaliseren van de kwaliteit van het woningbezit. Atriensis data helpt corporaties bij het gebruiken en leren op verschillende manieren.

Databeleid

Actief bijdragen aan doelen van de corporatie. Dat is de bedoeling van informatie. Basis zijn data die vanuit wetgeving en governance aan overheid, huurders en toezichthouders worden verstrekt. Aanvullend data die antwoord geven op vragen binnen de corporatie of het fundament leggen voor beleid. In de praktijk is verzamelen van data te vaak een automatisme: we doen het altijd zo, het staat in de procedures, de systemen vragen erom. Samen met corporaties stelt Atriensis data pragmatisch vastgoeddatabeleid op. Uitgangspunt zijn werkprocessen en verantwoordelijkheden van de corporatie.