Incompany

programma

 

1 NPA: Uitfaseren E, F en G labels

In 2028 mogen corporaties geen E, F en G labels meer verhuren. Een flinke uitdaging. In deze sessie uitleg over de context van deze Nationale prestatie afspraak. Wat zijn de exacte regels en uitzonderingen? Vervolgens de diepte in met twee actuele uitdagingen. Om welke woningen gaat het echt, kwaliteit van energielabels en verschillen in rekenmethodieken? En hoe ga je van analyse naar aanpak, hoe zorg je dat je in 2028 klaar bent? Met tips over VVE’s, risicobeheersing en uitvoeringsorganisatie.

Vanaf 2026 plaatsen corporaties altijd een hybride warmtepomp of ander duurzaam alternatief bij vervanging van een cv ketel. Voor woningen met een energielabel D of beter is dit zelfs al vanaf 2023. Veel corporaties hebben al ervaring met hybride warmtepompen. In deze sessie meer informatie over de verplichting, achtergronden en uitzonderingen, de samenhang met de andere Nationale prestatie afspraken en de potentiële energiebesparing. Plus tips voor het omgaan met belemmeringen zoals ruimte in de woning, capaciteit en draagvlak bij bewoners.

3 NPA: Woningen aardgasvrij maken

Corporaties maken in de periode 2022 – 2030 450.000 sociale huurwoningen aardgasvrij via de wijkaanpak. Zo’n 20% van de woningvoorraad. Een lastige opgave. Het alternatief voor aardgas bepalen corporaties niet alleen. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de transitievisie warmte. Netbeheerders voor het elektriciteitsnet. Daarnaast ontwikkelingen rondom de Warmtewet, warmtetarieven, netcongestie en de toekomst van salderen. Naast bijpraten over achtergronden en ontwikkelingen van deze Nationale prestatie afspraak staat in deze sessie het maken van keuzes centraal. Welke wijken en woningen? In welke volgorde? Welke warmtevoorziening? Welke aanvullende maatregelen in de woning zijn nodig? Ter illustratie behandelt de sessie praktijkvoorbeelden van concrete woningen.

4 NPA: Isoleren naar de Standaard

In de periode 2022 – 2030 isoleren corporaties 675.000 woningen naar de Standaard. De Standaard staat voor toekomstklaar isoleren. Genoeg om woningen met een temperatuur van 50 graden te verwarmen. Heel anders dan de doelstellingen in energielabels van de afgelopen jaren. In deze sessie veel aandacht voor achtergronden. Waarom nu de Standaard? Wat is de relatie met de Streefwaarden. Blijft het energielabel nog een rol spelen? Maar vooral veel aandacht voor de Standaard in de praktijk. Wanneer voldoet de woning aan de Standaard? En hoe pak je verbetering naar de Standaard op grotere schaal aan? Met rekenvoorbeelden uit de praktijk.

5 Basiskennis: Energieprestatie

De energieprestaties van woningen zijn steeds belangrijker voor corporaties. Niet alleen het basis en detail energielabel. Maar ook de Standaard, netto warmtebehoefte, temperatuuroverschrijding (Tojuli) en de Energieprestatievergoeding (EPV 2.0). En niet alleen de waarde van de energieprestatie, maar de betrouwbaarheid van achterliggende data. Steeds meer medewerkers van corporaties krijgen er mee te maken. Deze sessie staat volledig in het teken van uitleg over energieprestaties. De basis (NTA 8800) in relatie tot rekenmethodieken uit het verleden, definities en begrippen, samenhang tussen de verschillende energieprestaties. Wat en wanneer is er verplicht? Wat komt er kijken bij het maken van een berekening, welke onderdelen van een woning tellen mee? Maar de betekenis voor corporaties en huurders. In beleid, woningwaardering en communicatie.

 

6 Basiskennis: Energieprestatievergoeding (EPV)

Investeringen in duurzame woningen leiden tot lagere woonlasten. Fijn voor huurders. Maar niet altijd tot hogere huren voor corporaties, bijvoorbeeld door huurprijsaftopping. Om corporaties toch te stimuleren een extra stapje te zetten is in 2016 de Energieprestatievergoeding geïntroduceerd. Een vergoeding buiten de kaal huur om. Tot voor kort een ingewikkelde regeling met veel administratieve lasten. Met ingang van 2024 is de EPV herzien. In deze sessie uitleg over de EPV 2.0. Theorie: welke woningen komen in aanmerking, wat zijn de eisen en hoe hoog de vergoeding en hoe werkt de garantie voor de huurder? Maar ook praktijk: businesscases en aandachtspunten voor corporaties.

 

7 Basiskennis: Vabi Assets Energie

Een sessie voor corporatiemedewerkers die meer willen leren over de software voor berekenen en beheren van energieprestatieberekeningen Vabi Assets Energie. Vabi is vooral bekend als software voor het berekenen van energielabels. Maar in Vabi staan ook de andere energieprestaties: detail energielabels voor nieuwbouw, temperatuuroverschrijding (Tojuli) en netto warmtebehoefte. Daarnaast zitten in Vabi per woning ruim 200 invoervelden met technische data. Kortom: een bron van gegevens die corporaties kunnen helpen met het onderbouwen van beleid en monitoren van voortgang van de verduurzaming. In deze sessie aandacht voor het terugvinden van data in Vabi, het interpreteren daarvan én het beoordelen van de betrouwbaarheid.

8 Basiskennis: Keuze installatieconcept met verdienmodel

Welk installatieconcept voor verwarmen en eventueel koelen ligt het meest voor de hand bij nieuwbouw en verduurzaming van bestaande woningen? Dat hangt natuurlijk van veel factoren af zoals de complexgrootte, woningtype en koelvraag, maar ook omgevingsfactoren. Welke warmtevisie heeft de gemeente opgesteld en ligt er misschien al een warmtenet? In deze sessie staat de keuze van het installatieconcept centraal. Wat is het meest in het belang van corporatie en huurders? De te stellen vragen en afwegingen komen aan bod met hulp van keuzemodellen. Met veel ruimte voor praktijkvoorbeelden van de deelnemers zelf. Daarnaast belicht deze sessie de verdienmodellen bij installatieconcepten vanuit corporatieperspectief: huurprijs, Warmtewet, EPV en Besluit Servicekosten.

Praktische informatie

De sessies in het incompany programma duren twee uur. Een ervaren adviseur van Atriensis geeft de sessie. In overleg is het natuurlijk mogelijk om specifieke vragen of aandachtspunten van een corporatie in de sessie te verwerken.

De vergoeding voor een incompanysessie is € 1.000,00 exclusief btw en inclusief reiskosten. Voorbereiding en overleg is inbegrepen. De corporatie stelt een ruimte ter beschikking.

Interesse in één of meerdere van deze sessies? Bel of mail dan Hella Maessen h.maessen@atriensis.nl of 06-12307820.