Routekaart

Wat is de routekaart?

Een CO2-neutraal Nederland in 2050 is het doel. Om dat te bereiken moet nu actie ondernomen worden. Maar waar begin je? De Atriensis Routekaart CO2-neutraliteit 2050 helpt hierbij. De Routekaart is een tool van Atriensis projecten waarmee woningcorporaties voor hun woningbezit kunnen zien welke stappen nodig zijn om in 2050 een volledig CO2-neutraal bezit te krijgen.

Aan de hand van het woningbezit, de exploitatiestrategie en de transitievisie warmte berekent de slimme tool de benodigde maatregelen en kosten om een CO2-neutraal woningbezit te hebben in 2050. Ook geeft de Routekaart door middel van GIS kaarten inzicht in energieprestatie van woningen en overige duurzaamheidsvragen zoals oververhitting en risico op overstroming.

Drie belangrijke inzichten

Kosten

In het resultatenoverzicht van de Routekaart zijn zowel de investerings- als aanvullende onderhoudskosten weergegeven per tijdvak tot 2050. Daarnaast is ook een overzicht van investeringskosten per woning opgenomen in de routekaart. Met deze informatie kan de corporatie haar huidige en toekomstige begrotingen aanvullen aan de hand van de voorgestelde verduurzamingsstrategie.

Verduurzaming

De Routekaart van Atriensis biedt een overzicht van noodzakelijke bouwkundige en installatietechnische maatregelen op complexniveau. Afhankelijk van enerzijds het opgestelde scenario met betrekking tot de warmtevisie en anderzijds het strategisch voorraadbeleid van de corporatie.

Aanpak

De benodigde maatregelen worden door de Routekaart ingedeeld in drie categorieën: (1) bouwkundige maatregelen, (2) installatie-technische maatregelen en (3) PV panelen. Voor iedere type maatregel is het mogelijk per complex een realisatiejaar in te voeren. Aan de hand hiervan biedt de Routekaart een overzicht van maatregelen per jaar evenals de benodigde kosten en bijdrage aan de doelstelling van CO2-neutraliteit in 2050.

Adviseurs van de Atriensis routekaart zijn specialisten in verduurzaming van sociale huurwoningen. Met veel kennis van corporaties, verduurzaming, financiën, techniek en verduurzamingsprocessen. Bij hen kun je dus altijd terecht voor vragen.

Meer weten?

Is je interesse gewekt en wil je meer weten over de Routekaart van Atriensis? Klik dan op onderstaande knop om extra informatie aan te vragen.