Klimaatadaptatie

Voor verduurzaming ligt de nadruk in de Nationale Prestatieafspraken sterk op energiebesparing en het benutten van duurzame energie. Tegelijk is verduurzaming een veel omvangrijker terrein. Hoe contraproductief is het om afscheid van fossiele brandstoffen te nemen, terwijl dit gepaard gaat met vervuiling en benutting van niet circulaire materialen? Immers nu nog te vaak beperkt hergebruik van sloopmaterialen, veel afval als gevolg van de ingrepen én benutting van niet circulaire producten. En wat heb je aan een goed geïsoleerd huis als het in de zomer veel te heet wordt? De aarde warmte op, de woonomgeving is steeds meer steenachtig en goed geïsoleerde woningen houden warmte veel langer vast. Hoe zorg je ervoor dat ingrepen gericht op energiebesparing en productie van duurzame energie gelijk op lopen met klimaatadaptatie en biodiversiteit? Hoe zorg je voor een integrale benadering? Hoe stel je doelen vast en toets je resultaten hieraan? Wat zijn nu al haalbare goede praktijkverhalen?

Een uitdaging voor corporaties. Hoe ga je hiermee om? Meld je aan voor het bijwonen van de kennisbijeenkomst of lunchlezing.

Kennisbijeenkomst

De kennisbijeenkomsten van Atriensis zijn fysiek bij te wonen. In 2024 vinden alle kennisbijeenkomsten plaats bij Bar Beton Utrecht Centraal station. Per thema één bijeenkomst. Van 15.00 tot 18.30 uur met een sterk programma waarin kennisdeling, interactie en netwerken elkaar afwisselen. Deelname aan onze kennisbijeenkomsten is kosteloos.

Waar

Bar Beton Utrecht Centraal
WanneerDonderdag 3 oktober 2024
Hoelaat15.00 - 17.00 uur aansluitend netwerkborrel tot 18.30 uur

Lunchlezing

De lunchlezingen van Atriensis zijn online bij te wonen. Per thema ook weer één lunchlezing. Alle lunchlezingen vinden plaats van 12.00 tot 13.00 uur. In een uurtje wordt je volledig bijgepraat over het subthema en is er uiteraard de mogelijkheid tot het stellen van vragen. Deelname aan onze lunchlezingen is kosteloos.

WaarOnline via microsoft Teams
WanneerDonderdag 18 april 2024
Hoelaat12.00 - 13.00 uur

Podcast & Whitepaper

De podcasts en whitepapers van Atriensis worden online gepubliceerd op onze kennisbank. Een specialist van Atriensis gaat in gesprek met een externe zoals een woningcorporatie, aannemer of andere ervaringsdeskundig. Het subthema wordt hierdoor op verschillende manieren belichten. Een whitepaper geeft tekstueel en visueel het subthema weer op een beknopte manier. Beide middelen zijn een mooie aanvulling op onze kennisbijeenkomsten en de lunchlezingen.