Huurders in de cockpit

Hoe geef je prioriteit aan woningen en huurders waar de urgentie van verduurzamen vanwege dreigende energiearmoede het hoogste is? Welke rol kunnen data hierbij spelen? Na programmering is bij uitrol van verduurzamingsprogramma’s praktisch altijd de formele instemming van huurders nodig. Immers het gehuurde wijzigt. Natuurlijk is dat niet genoeg. Optimale participatie en communicatie zijn cruciale succesfactoren. Soms ligt de lat hoog vanwege een bijdrage van huurders voor nieuwe duurzame opwekkers. In andere gevallen vanwege de forse overlast door de uitvoering en flinke wijzigingen in gebruik van de woning. Of blijken huurders weinig enthousiast over specifieke duurzaamheidsmaatregelen zoals installatietechniek en missen zij in de plannen door henzelf gewenste ingrepen. En moet verduurzaming van de woning zelf niet altijd gepaard gaan met juist gebruik van de gewijzigde woning en een meer duurzame levensstijl? Kortom, hoe betrek je huurders voor een optimaal en blijvend verduurzamingsresultaat, hoe lever je maatwerk op basis van groene profielen en welke participatie- en communicatiestrategieën blijken dan het meest succesvol?

Een uitdaging voor corporaties. Hoe ga je hiermee om? Meld je aan voor het bijwonen van de kennisbijeenkomst of lunchlezing.

Kennisbijeenkomst

De kennisbijeenkomsten van Atriensis zijn fysiek bij te wonen. In 2024 vinden alle kennisbijeenkomsten plaats bij Bar Beton Utrecht Centraal station. Per thema één bijeenkomst. Van 15.00 tot 18.30 uur met een sterk programma waarin kennisdeling, interactie en netwerken elkaar afwisselen. Deelname aan onze kennisbijeenkomsten is kosteloos.

Waar

Bar Beton Utrecht Centraal
WanneerDonderdag 14 november 2024
Hoelaat15.00 - 17.00 uur aansluitend netwerkborrel tot 18.30 uur

Lunchlezing

Deze lunchlezing vond plaats op donderdag 7 maart. Deze lunchlezing is terug te bekijken via onze Kennisbank.

Podcast & Whitepaper

De podcasts en whitepapers van Atriensis worden online gepubliceerd op onze kennisbank. Een specialist van Atriensis gaat in gesprek met een externe zoals een woningcorporatie, aannemer of andere ervaringsdeskundig. Het subthema wordt hierdoor op verschillende manieren belichten. Een whitepaper geeft tekstueel en visueel het subthema weer op een beknopte manier. Beide middelen zijn een mooie aanvulling op onze kennisbijeenkomsten en de lunchlezingen.