Genoeg capaciteit

De verduurzamingsopgave binnen de Nationale Prestatieafspraken leidt tot een extra jaarlijkse investering van € 1,45 miljard in de bestaande voorraad. Maar het piept en kraakt in de hele samenleving als het om capaciteit gaat. Zo ook voor deze uitdaging. Bij corporaties, hun adviseurs, alle uitvoerende bedrijven en de toeleverende industrie. Kwaliteitstekort, lange wachttijden en hogere prijzen als gevolg. Niet voor niets constateerde het Klimaatakkoord van 2019 al dat veel meer arbeidspotentieel behouden en aangetrokken moest worden. Plus innovatie en industrialisatie. De vraag is welke mogelijkheden corporaties zelf hebben. Nog meer focus op kerntaken? Samenwerkingsverbanden met andere corporaties? Extra mogelijkheden door verduurzaming te koppelen aan reguliere onderhoudstaken? Afstemming van planningen voor verduurzaming van installaties met installateurs, warmtebedrijven en de netbeheerder? Ultiem is natuurlijk het aanzwengelen door corporaties van innovatie gericht op versnelling zonder extra handjes.

Een uitdaging voor corporaties. Hoe ga je hiermee om? Meld je aan voor het bijwonen van de kennisbijeenkomst of lunchlezing.

Kennisbijeenkomst

De kennisbijeenkomsten van Atriensis zijn fysiek bij te wonen. In 2024 vinden alle kennisbijeenkomsten plaats bij Bar Beton Utrecht Centraal station. Per thema één bijeenkomst. Van 15.00 tot 18.30 uur met een sterk programma waarin kennisdeling, interactie en netwerken elkaar afwisselen. Deelname aan onze kennisbijeenkomsten is kosteloos.

Programma:

Tijdens de inspirerende en interactieve kennisbijeenkomst op donderdag 30 mei maart 2024 van 15 tot 17 uur staat de uitdaging van de versnellingsopgave voor de verduurzaming van de bestaande sociale woningvoorraad centraal. En dat vanuit het perspectief van het tekort aan ‘handjes’. Olga Görts-van de Pas belicht het vraagstuk van de aanpak van de bestaande voorraad vanuit de lessen met nieuwbouw. Als directeur van het netwerk Conceptueel Bouwen heeft zij hierbij grote vooruitgang geboekt. Guus Mulder is programmamanager voor de versnelling van energierenovaties bij TKI Urban Energy. Wat gaat dit programma opleveren voor woningcorporaties? Hoe ga je met vraagbundeling van corporaties om en wat vraagt dit van de markt? Sten de Wit van TNO promoot de contingentenaanpak. Van maatwerk naar confectie. Door slimme matching en vraagbundeling naar een meer uniforme renovatieaanpak met veel meer efficiency. Met behulp van kunstmatige intelligentie (AI). Alle inleiders gaan afzonderlijk, met elkaar en ook met de deelnemers op een drietal vragen in:

  1. In de bestaande voorraad blijkt iedere woning en huishouden steeds weer uniek. Hoe kantel je dan van maatwerk naar confectie?
  2. Wie zijn de partners van woningcorporaties? De traditionele aannemers die ‘achterwaarts’ integreren richting productie of de productie die ‘voorwaarts’ integreert en het werk van de traditionele aannemers overneemt
  3. Hoe richt je als corporatie processen voor verduurzaming van de bestaande voorraad zodanig in dat dit ook daadwerkelijke innovatie op basis van TCO aanjaagt 

Waar

Bar Beton Utrecht Centraal
WanneerDonderdag 30 mei 2024
Hoelaat15.00 - 17.00 uur aansluitend netwerkborrel tot 18.30 uur

Lunchlezing

De lunchlezingen van Atriensis zijn online bij te wonen. Per thema ook weer één lunchlezing. Alle lunchlezingen vinden plaats van 12.00 tot 13.00 uur. In een uurtje wordt je volledig bijgepraat over het subthema en is er uiteraard de mogelijkheid tot het stellen van vragen.  Deelname aan onze lunchlezingen is kosteloos.

WaarOnline via microsoft Teams
WanneerDonderdag 26 september 2024
Hoelaat12.00 - 13.00 uur

Podcast & Whitepaper

De podcasts en whitepapers van Atriensis worden online gepubliceerd op onze kennisbank. Een specialist van Atriensis gaat in gesprek met een externe zoals een woningcorporatie, aannemer of andere ervaringsdeskundig. Het subthema wordt hierdoor op verschillende manieren belichten. Een whitepaper geeft tekstueel en visueel het subthema weer op een beknopte manier. Beide middelen zijn een mooie aanvulling op onze kennisbijeenkomsten en de lunchlezingen.