Financiële haalbaarheid

Berekeningen die de Nationale Prestatieafspraken van 30 juni 2022 onderbouwden, toonden de haalbaarheid aan. Met als kanttekening dat rond 2030 de bodem van de schatkist voor de hele sector in zicht komt. Bij sommige corporaties eerder en andere later. Het jaar 2024 staat in het teken van een financiële heroverweging van de Nationale Prestatieafspraken. Ongeacht de uitkomst moeten corporaties scherp aan de wind zeilen. Daarom veel aandacht voor het verbeteren van de financiële haalbaarheid binnen het bestaande speelveld. Zoals de vraag hoe je met scherp schiet: de juiste geen spijt maatregelen op een optimaal moment? Slim inkopen en optimaal gebruik van alle subsidiekansen. En uiteraard de vraag hoe redelijke inkomsten van huurders te genereren binnen het bestaande speelveld van wet- en regelgeving. Zodat er nog enig verdienmodel is. Via huurprijs, Besluit Servicekosten, Warmtewet en aanstaande Wet collectieve warmte of EPV.  

Een uitdaging voor corporaties. Hoe ga je hiermee om? Meld je aan voor het bijwonen van de kennisbijeenkomst of lunchlezing.

Kennisbijeenkomst

Financiële haalbaarheid van de verduurzamingsafspraken onder de loep

Berekeningen die de Nationale Prestatieafspraken van 30 juni 2022 onderbouwden, toonden de haalbaarheid aan. Met als kanttekening dat rond 2030 de bodem van de schatkist voor de hele sector in zicht komt. Bij sommige corporaties eerder en andere later. Het jaar 2024 staat in het teken van een financiële heroverweging van de Nationale Prestatieafspraken. Ongeacht de uitkomst moeten corporaties scherp aan de wind zeilen. Daarom veel aandacht voor het verbeteren van de financiële haalbaarheid binnen het bestaande speelveld. Zoals de vraag hoe je met scherp schiet: de juiste geen spijt maatregelen op een optimaal moment? Slim inkopen en optimaal gebruik van alle subsidiekansen. En uiteraard de vraag hoe redelijke inkomsten van huurders te genereren binnen het bestaande speelveld van wet- en regelgeving. Zodat er nog enig verdienmodel is. Via huurprijs, Besluit Servicekosten, Warmtewet en aanstaande Wet collectieve warmte of EPV.  

Tijdens de inspirerende en interactieve kennisbijeenkomst op donderdag 28 maart 2024 van 15.00 tot 17.00 uur staat de enorme uitdaging op financieel vlak centraal. Hierbij komen verschillende invalshoeken aan bod. Zo belicht Reynt Sluis, coördinerend specialistisch adviseur, het perspectief van de Autoriteit woningcorporaties: de toezichthouder van de sector. Diana de Koning, MT-lid bij het WSW, gaat op de uitdagingen van de sector in vanuit het perspectief van de ‘borger’ van de corporatiefinanciering. Victor Burger, partner bij sectorspecialist Finance Ideas, deelt zijn uitgesproken opvattingen over de opgaven van corporaties versus de financiële polsstok. Alle inleiders gaan afzonderlijk, met elkaar en ook met de deelnemers op een drietal vragen in:

  1. Hoe zorg je voor een duurzaam prestatiemodel voor de verduurzamingsopgave? Kosten zijn fors gestegen, veel verduurzamingsmaatregelen leiden tot extra exploitatielasten en er zijn praktisch geen mogelijkheden voor extra inkomsten
  2. Hoe zorg je voor flexibiliteit tussen de verschillende Nationale Prestatieafspraken onderling? Prognoses komen blijkens de Staat van de corporatiesector 2023 te vaak niet uit. Tegenvallers bij sommige opgaven die tot versnelling leiden bij andere opgaven
  3. Hoe zorg je voor optimale lokale samenwerking rondom de verduurzamingsopgave? Hoe kan lokale samenwerking tot meer resultaat rondom de verduurzamingsopgave leiden? De betekenis van de IBW en de lokale prestatieafspraken      

De kennisbijeenkomsten van Atriensis zijn fysiek bij te wonen. In 2024 vinden alle kennisbijeenkomsten plaats bij Bar Beton Utrecht Centraal station. Per thema één bijeenkomst. Van 15.00 tot 18.30 uur met een sterk programma waarin kennisdeling, interactie en netwerken elkaar afwisselen. Deelname aan onze kennisbijeenkomsten is kosteloos.

Waar

Bar Beton Utrecht Centraal
WanneerDonderdag 28 maart 2024
Hoelaat15.00 - 17.00 uur aansluitend netwerkborrel tot 18.30 uur

Lunchlezing

De lunchlezingen van Atriensis zijn online bij te wonen. Per thema ook weer één lunchlezing. Alle lunchlezingen vinden plaats van 12.00 tot 13.00 uur. In een uurtje wordt je volledig bijgepraat over het subthema en is er uiteraard de mogelijkheid tot het stellen van vragen. Deelname aan onze lunchlezingen is kosteloos.

WaarOnline via microsoft Teams
WanneerDonderdag 17 oktober 2024
Hoelaat12.00 - 13.00 uur

Podcast & Whitepaper

De podcasts en whitepapers van Atriensis worden online gepubliceerd op onze kennisbank. Een specialist van Atriensis gaat in gesprek met een externe zoals een woningcorporatie, aannemer of andere ervaringsdeskundig. Het subthema wordt hierdoor op verschillende manieren belichten. Een whitepaper geeft tekstueel en visueel het subthema weer op een beknopte manier. Beide middelen zijn een mooie aanvulling op onze kennisbijeenkomsten en de lunchlezingen.