Draagvlak belanghouders

De Nationale Prestatieafspraken voor verduurzaming vormen een enorme extra inspanning voor corporaties. Niet alleen financieel, maar ook organisatorisch. Daarbij is er forse concurrentie van andere uitdagingen zoals nieuwbouw en betaalbaarheid. ‘Als wij middelen tekortkomen krijgt nieuwbouw de voorkeur boven verduurzaming van de bestaande voorraad. En wij verduurzamen alleen als er een behoorlijk financieel rendement is.’ Alleen op basis draagvlak middels intrinsieke motivatie is er kans op succes voor de omvangrijke verduurzamingsopgave in de bestaande voorraad. Intern gaat het om de werkorganisatie, bestuur, toezicht en huurdersraad. Extern gaat het om de gemeente, de netbeheerder en alle uitvoerende partijen zoals bouw- en onderhoudsbedrijven, installateurs en warmtebedrijven. Hoe zorg je voor draagvlak en hoe borg je dat? Extra belangrijk in tijden van veelvuldige functiewisselingen. Hoe zorg je voor wederkerigheid? Welke overlegvormen zijn succesvol gebleken?

Een uitdaging voor corporaties. Hoe ga je hiermee om? Meld je aan voor het bijwonen van de kennisbijeenkomst of lunchlezing.

Kennisbijeenkomst

De kennisbijeenkomsten van Atriensis zijn fysiek bij te wonen. In 2024 vinden alle kennisbijeenkomsten plaats bij Bar Beton Utrecht Centraal station. Per thema één bijeenkomst. Van 15.00 tot 18.30 uur met een sterk programma waarin kennisdeling, interactie en netwerken elkaar afwisselen. Deelname aan onze kennisbijeenkomsten is kosteloos.

Waar

Bar Beton Utrecht Centraal
WanneerDonderdag 20 juni 2024
Hoelaat

15.00 - 17.00 uur aansluitend netwerkborrel tot 18.30 uur

Lunchlezing

De lunchlezingen van Atriensis zijn online bij te wonen. Per thema ook weer één lunchlezing. Alle lunchlezingen vinden plaats van 12.00 tot 13.00 uur. In een uurtje wordt je volledig bijgepraat over het subthema en is er uiteraard de mogelijkheid tot het stellen van vragen. Deelname aan onze lunchlezingen is kosteloos.

WaarOnline via microsoft Teams
WanneerDonderdag 28 november 2024
Hoelaat12.00 - 13.00 uur

Podcast & Whitepaper

De podcasts en whitepapers van Atriensis worden online gepubliceerd op onze kennisbank. Een specialist van Atriensis gaat in gesprek met een externe zoals een woningcorporatie, aannemer of andere ervaringsdeskundig. Het subthema wordt hierdoor op verschillende manieren belichten. Een whitepaper geeft tekstueel en visueel het subthema weer op een beknopte manier. Beide middelen zijn een mooie aanvulling op onze kennisbijeenkomsten en de lunchlezingen.