E-, F- en G-labels

Op 30 juni 2022 zijn de Nationale Prestatieafspraken tussen Aedes, Woonbond, VNG en Rijksoverheid gepubliceerd. Als tegenprestatie voor het vervallen van de verhuurderheffing. Precies tien jaar na het Convenant energiebesparing huursector met label B als doel uiterlijk 2021. Voor duurzaamheid zijn er vier nieuwe afspraken gericht op 2030. Een daarvan is gericht op E-, F- en G-labels.

Afspraak: In 2028 komen er geen E-, F- en G-labels meer voor, uitgezonderd monumenten en voor sloop aangewezen woningen en onder voorbehoud instemming van huurders en eventueel VvE.

Een uitdaging voor corporaties. Hoe ga je hiermee om? Meld je aan voor het bijwonen van onderstaande bijeenkomst of lunchlezing of het ontvangen van de factsheet of het interview.

Kennisbijeenkomst

De kennisbijeenkomsten van Atriensis zijn fysiek bij te wonen. In 2023 vinden alle kennisbijeenkomsten plaats in Utrecht. Per thema één bijeenkomst. Van 15.00 tot 18.30 uur met een sterk programma waarin kennisdeling, interactie en netwerken elkaar afwisselen.

Meld je aan door op het evenement in onderstaande tabel te klikken.

Lunchlezing

De lunchlezingen van Atriensis zijn online bij te wonen. Per thema ook weer één lunchlezing. Alle lunchlezingen vinden plaats van 12.00 tot 13.00 uur. In een uurtje wordt je volledig bijgepraat over het subthema en is er uiteraard de mogelijkheid tot het stellen van vragen.

Interview

De interviews van Atriensis worden online gepubliceerd. Een specialist van Atriensis gaat in gesprek met een externe zoals een woningcorporatie, aannemer of andere ervaringsdeskundig. Het subthema wordt hierdoor op verschillende manieren belichten.

Factsheet

De factsheets van Atriensis worden online gepubliceerd. Een factsheet geeft tekstueel en visueel het subthema weer op een beknopte manier. Een mooie aanvulling op onder andere de kennisbijeenkomsten en lunchlezingen op het betreffende subthema.

Seintje ontvangen wanneer de factsheet online gepubliceerd is? Schrijf je dan in door op het evenement in onderstaande tabel te klikken.

In company

Is dit een interessant, urgent en/of aantrekkelijk subthema voor jouw woningcorporatie? Wil je graag dat jouw hele afdeling of een groep collega's meer leert over dit subthema? Wellicht is een in-company sessie dan wat voor jullie. Wij komen dan bij jouw organisatie langs om de kennisbijeenkomst over dit subthema specifiek voor jullie te organiseren.

Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem dan contact met ons op!