Atriensis certificaten

Atriensis is gecertificeerd voor Energieprestatieadvisering. De procescertificaten omtrent energieprestatie zijn bij Atriensis afgegeven door SKW. SKW is de certificatie-instelling (CI) waar wij mee samenwerken om de verschillende certificeringen te behouden. Jaarlijks vinden er verschillende audits plaats die verplicht zijn vanuit de BRL 9500 om de certificering te behouden. Hieronder staan de verschillende certificaten die Atriensis bezit. 

Certificaten Atriensis

  • Energieprestatierapport

Woningen | Basisopname + Detailopname

SKW.012430.03.NL
  • Energieprestatierapport

Utiliteitsgebouwen | Basisopname + Detailopname

SKW.012425.04.NL
  • Energieprestatieadvisering
Woningen | Rapport netto warmtevraagSKW.010585.03.NL
  • EPA-maatwerkrapport

Bestaande woningen

SKW.010097.06.NL
  • EPA-maatwerkrapport

Bestaande utiliteitsgebouwen

SKW.010098.06.NL