Referenties

Referenties

Atriensis projecten is 'thuis in wonen'. De kracht van Atriensis projecten schuilt in beheersing van het totale verduurzamingsproces. Van ontwikkeling van beleid tot en met concrete realisatie. De dienstverlening van Atriensis bestaat uit drie onderdelen: beleid, programma, project. Onderstaand vindt u referenties van het werk van Atriensis projecten. 

Beleid

Atriensis projecten ondersteunt met een breed scala aan beleidsadviezen en -ondersteuning. Bijvoorbeeld bepaling van de warmtevisie. De verduurzamingsopgave levert veel vraagstukken over interpretatie van wet- en regelgeving, financiering en exploitatie op. De systeemwereld rukt op. De bandbreedte waarbinnen te opereren is smal. Wat zijn de juiste keuzes vanuit financieel perspectief, verantwoorde exploitatie en onbezorgde bedrijfsvoering? Atriensis projecten ondersteunt bij het maken van keuzen en effectuering hiervan.

Programma

Op veel plaatsen in Nederland verzorgt Atriensis projecten het complete programmamanagement van verduurzamingsopgaven. In nauwe samenwerking met corporaties en hun ketenpartners. Bijvoorbeeld complete wijken van aardgas af. Verwarming met elektriciteit of op basis van warmtenetten. Of zonnepanelen op alle daarvoor geschikte woningdaken.

Project

Regelmatig zijn verdergaande ingrepen aan complexen nodig. De onderhoudstoestand en woontechnische kwaliteit zijn matig en vragen om een forsere ingreep. Atriensis projecten verzorgt de complete voorbereiding en uitvoeringsbegeleiding. Projectmanagement, techniek, budgetbewaking, architectuur, bewonersparticipatie en -begeleiding. Binnen Atriensis projecten zijn alle disciplines voor complexe renovaties aan boord.