Duurzaamheidskaart

Bedrijven

De Duurzaamheidskaart voor bedrijven

De Duurzaamheidskaart voor bedrijven richt zich op organisaties die actief zijn in de corporatiesector op het gebied van verduurzaming. De Duurzaamheidskaart voor bedrijven bevat onder meer:

  • Corporatiebezit* 
  • Indicatie toekomstige duurzame warmtevoorziening op basis van de Startanalyse van het Expertise Centrum Warmte
  • Ligging en leeftijd van gasleidingen
  • Ligging van warmtenetten
  • Klimaateffecten zoals bodemdaling, wateroverlast bij hoosbuien en hitte-eilandeffect
  • Kadastrale kaart met buurt-, wijk- en gemeentegrenzen
  • Demografische eigenschappen per buurt

Alle kaartlagen zijn los van elkaar of juist gecombineerd te raadplegen om optimaal inzicht te realiseren. Daarnaast zijn een aantal relevante kaartcombinaties reeds voorgeprogrammeerd. 

*In de Duurzaamheidskaart voor bedrijven is in eerste instantie slechts beperkte (openbare) data van corporatiewoningen zichtbaar. Wanneer een corporatie hiervoor schriftelijk toestemming geeft, kan meer specifieke data van de woningvoorraad van die corporatie in de Duurzaamheidskaart voor bedrijven getoond worden.  

Vraag nu meer informatie aan!

En start met het identificeren van belangrijke verduurzamingskansen.

Vragen? Neem contact op met Nadine Bartman via duurzaamheidskaart@atriensis.nl of 040-7520100.