Verduurzaming

Verduurzaming

Energielabels zijn hét wettelijk verplichte meetmiddel voor de verduurzaming van het woningbezit van corporaties. Hier ligt de basis van Atriensis. Met veel aandacht voor het verplichte woningbezoek. Werkwijze en communicatie afgestemd op de corporatie en huurders. Tijdens de inspecties vallen ook andere zaken op. Zoals sociale veiligheid en structurele onderhoudsgebreken. Ook daarover rapporteert de inspecteur van Atriensis data.

Atriensis data beheert ook energielabels en de bijbehorende databases en werkprocessen. Advies bij veranderingen in wetgeving, subsidies, rekenmethodiek en inrichting van werkprocessen bij corporaties met eigen EPA adviseurs. Ondersteuning bij gebruik van software als Vabi. Uiteraard is Atriensis data gecertificeerd volgens BRL 9500 voor het opstellen van energielabels, maatwerkadviezen en netto-warmtevraag voor woningen (EP W) en energielabels en maatwerkadviezen voor utiliteitsgebouwen (EP U).

Atriensis data ondersteunt de verduurzamingsopgave ook op andere manieren. Monitoring van werkelijke elektriciteits- en gasverbruiken, de Atriensis Energiemonitor en maken en beheren van GIS kaarten om informatie met anderen te delen.

NTA 8800

Op 1 januari 2021 ging de NTA 8800 in. De nieuwe methodiek voor het berekenen van energieprestaties van gebouwen. Deze vervangt alle oude rekenmethodes voor EPC, EI, definitieve energielabels, netto-warmtevraag en energielabels voor utiliteit.

Wat verandert er in de energielabels? Wat verandert er bij nieuwbouw? Hoe ben je als corporatie op tijd voorbereid? Antwoorden op deze vragen zijn gebundeld op een informatiepagina over de NTA 8800.

 

Projecten