Leren van data

Leren van data

Door gebruiken en leren maak je informatie van data. Het gebruiken van data begint bij het toegankelijk maken van data. Inlezen in primaire systemen of andere software. Terugkoppeling aan en uitleg over de data aan de gebruikers. Maar ook gegevens voor het eigen jaarverslag, RvC, SHAERE, dPi of dVi.

Leren van data legt het fundament voor efficiency, beleidsbeslissingen, verbetering van werkprocessen en optimaliseren van de kwaliteit van het woningbezit. Atriensis data helpt corporaties bij het gebruiken en leren op verschillende manieren.

Natuurlijk gaat het om analyses van verzamelde data op complexniveau ten opzichte van vorige jaren of de hele sector. Maar ook praktisch door visueel maken van data in online GIS kaarten. Denk aan energielabels, werkelijke energieverbruiken of woningwaarderingspunten. Of workshops over opvallende zaken of trends. Op basis van tijdens inspectie gemaakte foto's in het eigen woningbezit van de corporatie.

 

Projecten