Databeleid

Databeleid

Actief bijdragen aan doelen van de corporatie. Dat is de bedoeling van informatie. Basis zijn data die vanuit wetgeving en governance aan overheid, huurders en toezichthouders worden verstrekt. Aanvullend data die antwoord geven op vragen binnen de corporatie of het fundament leggen voor beleid.

In de praktijk is verzamelen van data te vaak een automatisme: we doen het altijd zo, het staat in de procedures, de systemen vragen erom. Samen met corporaties stelt Atriensis data pragmatisch vastgoeddatabeleid op. Uitgangspunt zijn werkprocessen en verantwoordelijkheden van de corporatie.

Voorbeelden. Bepalen van de huurprijs. Op basis van woningwaardering, WOZ en energielabel. Zorgplicht. Inschatten van risico's op basis van data over calamiteiten en potentiële gevaren in en om woningen. Te beantwoorden vragen: welke data zijn nodig en waarom? Minimumeisen, hoe nauwkeurig en gedetailleerd? Wie is verantwoordelijk en wie coördineert?

 

 

Projecten