Wgiw noodzakelijk stootblok in warmtetransitie

De Wcw fungeert binnenkort als aanjager van de overstap van gasaansluitingen naar een warmtenet: aansluiten tenzij. In combinatie met subsidies de wortel van de transitie. De Wgiw krijgt vervolgens de rol van stootblok. Gas uit de wijk: de stok na verloop van jaren. Wat houden beide wetten in? De verwachte doorlooptijd?  En wat is het belang voor woningcorporaties?  

 

Wortel

De Wcw (Wet collectieve warmtevoorziening ofwel Warmtewet 2) moet 1 juli 2024 ingaan. Gemeenten krijgen de bevoegdheid warmtekavels aan te wijzen. Gebouweigenaren dienen aan te sluiten op het warmtenet tenzij zij aantonen over een beter alternatief te beschikken. Deze Wcw bevat waarschijnlijk ook de verplichting dat bij warmtenetten vanaf 1.500 aansluitingen op termijn een meerderheidsbelang in ‘vertrouwde’ publieke handen moet zijn. Tegelijk start vermoedelijk in 2023 een forse subsidieregeling voor warmtebedrijven om aansluitkosten te beperken. Aanvullend moet de SAH voor woningcorporaties voor een niet te weigeren aanbod zorgen. Daarmee versnelling met een verleidelijk en betrouwbaar aanbod voor warmtenetaansluitingen als alternatief voor aardgas. De wortel!       

Stok

De Wgiw (Wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie warmtetransitie, consultatieversie) kent 1 januari 2024 als geplande invoeringsdatum. Deze stelt gemeenten in staat om gebieden aan te wijzen waar daadwerkelijk het gasnet verdwijnt (eerder bericht en reactie ACM op consultatieversie). Bijvoorbeeld waar een warmtenet in het kader van de Wcw verschijnt en gebouweigenaren ruimschoots de tijd -indicatief 8 jaar- voor afscheid van aardgas hadden. Deze stok is van groot belang. Sowieso om de hoge kosten van een compleet gasnet voor enkele ‘gasklevers’ te vermijden.  Ook speelt dat niet participeren door particuliere eigenaren tot flinke kostenverhoging leidt voor corporaties die wel instappen. Corporaties doen er goed aan tijdig met gemeenten duidelijke afspraken voor hun werkgebieden te maken. Zowel over gemeentelijke inspanningen gericht op aanwijzing van warmtekavels conform de in te voeren Wcw. Maar ook over benutting van de bevoegdheid om daar gas af te sluiten conform de Wgiw.    

Meer informatie: Dyon Noy

 

Publicatie datum: 21 november 2022 00:00

Laatste nieuws