Nationale Prestatieafspraken stuwen verduurzaming op

Op 30 juni 2022 zijn de Nationale Prestatieafspraken tussen Aedes, Woonbond, VNG en Rijksoverheid gepubliceerd (infographic alle afspraken). Als tegenprestatie voor het vervallen van de verhuurderheffing. Precies tien jaar na het Convenant energiebesparing huursector met label B als doel uiterlijk 2021. Voor duurzaamheid zijn er vier nieuwe afspraken gericht op 2030.

 

Prestatieafspraken

De 4 prestatieafspraken (zie hoofdstuk duurzaamheid) tussen Rijksoverheid en corporatiesector (doorrekening op haalbaarheid):      

  1. Corporaties maken als onderdeel van de wijkaanpak van gemeenten 450.000 bestaande woningen (zo’n 20%) aardgasvrij in 2030. Daarvoor moeten gemeenten uiterlijk 2024 duidelijkheid geven over de uitvoering van de transitievisie warmte. Zo niet dan volgen andere afspraken richten corporaties 
  2. In 2030 hebben corporaties 675.000 bestaande woningen (sloop-nieuwbouw is hier onderdeel van) geïsoleerd met de Standaard als referentie (zo’n 30%). Evaluatie van de Standaard in 2025
  3. In 2028 komen er geen E-, F- en G-labels meer voor, uitgezonderd monumenten en voor sloop aangewezen woningen en onder voorbehoud instemming van huurders en eventueel VvE (wijze van aanpakken)   
  4. Vanaf 2026 toepassing bij ketelvervanging van een hybride warmtepomp of een ander duurzaam alternatief zoals een warmtenet of elektrische warmtepomp. Uitzondering is als er op kortere termijn na die ketelvervanging een warmtenet komt. Corporaties werken vanaf 2023 al ‘ín deze geest’ (actieplan)

Huurverhoging

Vanaf 2023 is er geen huurverhoging meer voor isolatiemaatregelen. En daarmee vervalt de vergoedingentabel. Adviezen:

  • Verwerk bovenstaande 4 prestatieafspraken in strategisch voorraadbeleid en meerjaren investeringsplanningen. Een routekaart gericht op CO2 neutraliteit in 2050 is een geschikt middel. Analyseer zo snel mogelijk wat de gevolgen van de Nationale prestatieafspraken voor de totale financiële positie en dus financierbaarheid zijn
  • Als de 4 duurzaamheidsafspraken gericht op 2030 op steeds verschillende woningen landen, ontstaat een onhaalbare opgave op organisatorisch vlak. Ongeveer tweederde deel van alle woningen ondergaat dan de komende 8 jaar een ingreep. Zorg voor zoveel mogelijk overlap
  • Om 20% van de woningen als onderdeel van de wijkaanpak aardgasvrij te maken, moeten gemeenten actief voldoende wijken aanwijzen en regie nemen. Zoek het gesprek met gemeenten op en leg dit vast in de jaarlijkse prestatieafspraken    

Meer informatie: Dyon Noy

 

Publicatie datum: 1 juli 2022 00:00

Laatste nieuws