Laatste plaatsen | kennisbijeenkomst samen verduurzamen, huurders en particulieren

Werk aan de winkel. Elke gemeente, provincie en waterschap werkt op dit moment samen met stakeholders aan een Regionale Energie Strategie. Wat is de energiedrager die de aardgas vervangt en hoe vindt die transitie plaats? Waar liggen aandachtspunten en welke ervaringen zijn nuttig voor uw organisatie? In onze kennisbijeenkomsten mooie praktijkvoorbeelden, waaronder ook proeftuinen. Corporaties die gezamenlijk optrekken met particuliere woningbezitters naar aardgasvrije wijken. De allerlaatste plaatsen voor Amstelveen, Zwolle en Eindhoven. Aanmelden kan nog net.


Programma

Ik wil alleen de wijken in als we de energietransitie voor de inwoners kostenneutraal kunnen regelen.’ Dat is waar wethouder Jan van der Meer van Eindhoven voor staat. Ook Astrid Janssen, wethouder van gemeente Amersfoort geeft haar visie op een van onze kennisbijeenkomsten. Beiden hebben mooie ambities voor de verduurzamingsopgave die ons allen te wachten staat. Onderwerpen als financiering, participatie en eigenaarschap komen aan bod. Drie pijlers die in deze transitie onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Vragen komen uit de zaal, experts geven als panel hun bevindingen. We sluiten af met best practices. Kortom, inspirerende dagprogramma’s op alle drie de locaties. U gaat naar huis met vernieuwende inzichten van onschatbare waarde.

Amstelveen, donderdag 9 mei 2019

14.30 - 15. 00 ontvangst
15.00 - 16.00 Wethouder Astrid Janssen, Gemeente Amersfoort
16.00 - 17.00 Samen verduurzamen, experts gaan in op vragen
17.00 - 18.00 Pauze met warme maaltijd
18.00 - 20.00 Best practices:

Wijk Zaanstad, door Nina Bos van Parteon en Gijs van Wijk van Thuisbaas

Parteon is eind 2019 gestart met het verduurzamen van de bestaande woningvoorraad conform de Urgenda-aanpak. Gasloos en (bijna) energieneutraal is het doel. Voorzien van een warmtepomp en zonnepanelen. Er is gestart met een pilot van 3 woningen in Assendelft. In 2019 wordt de aanpak verder uitgerold met als doel om zo’n 200 woningen te verduurzamen. Tijdens de bijeenkomst meer over de aanpak, het proces en de participatie.

Eerste wijkervaringen, door Eline van den Ende vna HVC en Yvette Pronk van Woonwaard

Woningcorporaties vervullen op veel plekken in Nederland hun rol als startmotor van de transitie. Zeker in wijken waar de woningen overwegend in handen zijn van woningcorporaties hebben zij veel slagkracht. De transitievoorkeur die de woningcorporatie in zo’n wijk heeft, qua techniek en timing, heeft ook invloed op het keuzeproces voor individuele woningeigenaren. In deze presentatie voorbeelden uit Heerhugowaard, Sliedrecht en Dordrecht in wijken waar woningcorporaties en particulieren zij-aan-zij keuzes maken in de warmtetransitie. In Rivierenwijk Zuid is Woonwaard nauw betrokken geweest in het proces. 

Zwolle, donderdag 16 mei 2019

14.30 – 15.00 Ontvangst
15.00 – 16.00 Remko Cremers, programmamanager energietransitie gemeente Hengelo
16.00 – 17.00 Samen verduurzamen, deskundigen gaan in op vragen 
17.00 – 18.00 Pauze met warme maaltijd
18.00 – 20.00 Best practices:

Wijk Paddepoel, door Petra Hof gemeente Groningen en Ludo Kobes van Patrimonium

De gemeente Groningen heeft de ambitie om in 2035 CO2 neutraal en aardgasloos te zijn. Samen met de Groninger woningcorporaties is er een masterplan opgesteld. In deze presentatie antwoord op diverse vragen. Vervolgens aandacht voor de proeftuinwijk Paddepoel.

Wijk Overvecht-Noord, door Marianne Nevens Omgevingsmanager Overvecht-Noord en Marianne Lamberts van Bo-Ex

De ambitie is dat de bestaande Utrechtse wijk Overvecht-Noord in 2030 aardgasvrij is. Meer dan 70% van de bijna 8.000 woningen in de wijk is eigendom van de drie woningcorporaties. Huurders, maar ook particuliere huiseigenaren kijken naar hen. Wat doen de corporaties met hun gespikkelde bezit; eengezinswoningen in rijtjes waar ook eigenaar-bewoners zitten? Wat doen de corporaties in VvE's waarin zij woningen bezitten? En hoe reageren de woningcorporaties op verzoeken van huurders die niet willen wachten tot 2030, maar nu al van het aardgas af willen? Bij deze presentatie ideeën en dilemma's.

Wijk Schothorst-Zuid, door Ron de Graaf gemeente Amersfoort en Dieuwke Leveling van de Alliantie

Schothorst Zuid, de eerste wijk die aan de slag te gaat met aardgasvrij. Een mix aan particuliere eigenaren en bezit woningcorporaties. Een diversiteit aan bewoners en woningcategorieën. Mooi ‘proeftuin’  voor overige wijken. In deze presentatie de totstandkoming van het Warmteplan, waarbij wordt ingezoomd op de rol van de woningcorporaties.

Eindhoven, donderdag 23 mei 2019
14.30 – 15.00 ontvangst
15.00 – 16.00 Wethouder Jan van der Meer, Gemeente Eindhoven
16.00 – 17.00 Samen verduurzamen, deskundigen beantwoorden de vragen
17.00 – 18.00 Pauze met warme maaltijd
18.00 – 20.00 Best practices:

Wijk Sliedrecht-Oost, door Lucien van der Plaats gemeente Sliedrecht en Elisabeth Molenaar van Tablis Wonen

In Sliedrecht-Oost werken gemeente, woningcorporatie Tablis en nutsbedrijven nauw samen om zoveel mogelijk huur- en koopwoningen op het warmtenet aan te sluiten, als alternatief voor aardgas. Dit wordt gecombineerd met een grootschalige herinrichting van de wijk. Technisch zijn de voorbereidingen al in volle gang. In april wordt een communicatie- en participatietraject voor de wijkbewoners opgestart. Over succesfactoren, kansen, risico's en uitdagingen.

De wijk 't Ven, Roozbeh Nikdel gemeente Eindhoven en Alex Hulshoff van Woonstichting 'thuis

De wijk ’t Ven is één van de drie pionierbuurten in Eindhoven waar de gemeente momenteel in samenspraak met de bewoners de alternatieven voor aardgas verkent. Het doel is dat eind 2019 er een plan ligt waarin staat op welke manier de bewoners gefaseerd kunnen overstappen op alternatieven voor aardgasvrij. Tijdens deze presentatie aandacht voor de proeftuin aardgasvrije wijk ‘t Ven en het renovatieproject van ‘thuis.

Laatste plaatsen
Bijeenkomst bijwonen, meld je dan direct aan. Per locatie zijn er nog slechts enkele plaatsen beschikbaar. Voor bestuurders en toezichthouders zijn er per kennisbijeenkomst 4 PE-punten te behalen.

Geef naast je NAW-gegevens ook duidelijk je voorkeurslocatie + datum aan. Mocht het nodig zijn, eventuele dieetwensen of allergenen. Alle bijeenkomsten vinden plaats op onze eigen kantoren te Amstelveen, Zwolle en Eindhoven.

Aanmelden en meer informatie: Cemile Kara


Publicatie datum: 17 april 2019 08:00

Laatste nieuws