Hoe kun je nu al voorsorteren op einde saldering?

Over 2 jaar al het einde van het salderen. Met als vervanging de leveringsvergoeding. Landelijk een gefixeerd totaalbedrag voor alle teruggeleverde stroom. En daarmee per zonnepaneel al snel minder door de explosieve groei van het aantal zonnepanelen. Alvast 4 mogelijkheden voor corporaties om nu al optimaal te anticiperen op het einde van het salderen.


Formaat van de afbeelding is 672 x 224 pixels oftewel 178 x 59 mm. De afbeelding mag eventueel ook iets groter of kleiner zijn, als de verhouding maar altijd hetzelfde blijft, namelijk 1 : 3.

[Het formaat van dit gehele blok is het formaat van de afbeelding. Vervang bovenstaande tekst door de afbeelding en haal dit stuk tussen haken weg.]

Draagvlak

Salderen houdt het over de afrekenperiode tegen elkaar wegstrepen in van teruggeleverde versus afgenomen elektriciteit. Uit het regeerakkoord is op te maken dat er na 2020 een kostenneutrale overgang van saldering naar terugleververgoeding komt. Maar daarna een daling totdat de terugleververgoeding in 2035 indicatief een derde van het niveau in 2020 bedraagt. Aedes verzet zich fel. Toch bestaat er elders veel draagvlak voor de maatregel. Met diverse argumenten. ‘Eindelijk duidelijkheid’. Of ‘salderen ontmoedigt afstemming van vraag en aanbod van elektriciteit op woning- of blokniveau’. Vanuit milieuhoek het verwijt dat ‘veel zonnepanelen of zelfs nul-op-de-meter duurzaam lijkt. Maar het trekt enerzijds een grote wissel op het netwerk en anderzijds is er in koude wintermaanden een niet duurzame elektriciteitscentrale als backup nodig.’

Omslag

Op dit moment is afstemming tussen vraag en aanbod zo beperkt dat indicatief zo’n twee derde deel van de zonnestroom terug het net instroomt. Nu geen prikkel voor betere afstemming vanwege saldering. Vanaf 2021 echter de geleidelijk afbouwende terugleververgoeding. Uitwerking van de terugleververgoeding volgt nog. Toch alvast 4 mogelijkheden om te anticiperen:

  1. Er bestaan grote verschillen in vergoeding door de energiebedrijven zelf voor teruggeleverde elektra. Door de omslag stijgen hoeveelheid en daarmee het belang van het tarief enorm. Betrek afschaffing van salderen in nieuw af te sluiten inkoopcontracten voor collectieve elektra
  2. Bij energieprojecten geven corporaties met regelmaat een woonlastenwaarborg af. Met salderen als fundament voor de sommetjes. Nul-op-de-meter is te zijner tijd zeker geen nul-in-de-portemonnee. Wees terughoudend met garanties die salderen als basis hebben
  3. Stem vraag en aanbod achter de meter beter af. Daardoor minder teruglevering. Op korte termijn eenvoudige gedragsmaatregelen. Al snel gevolgd door slimme regeltechniek. En natuurlijk accu’s op termijn
  4. Geen volledige afstemming vraag en aanbod achter de eigen meter? Onderzoek kansen om de zonnestroom binnen hetzelfde bouwblok in te zetten (voorbeeld LENS). Sturing tussen collectieve voorzieningen, afzonderlijke woningen en laadpalen. Ondersteund met accu’s

Meer informatie: Frank van Hoogstraten


Publicatie datum: 24 januari 2018 08:00

Laatste nieuws