Doorpakken met circulaire isolatiematerialen

Het onderwerp circulariteit krijgt terecht steeds meer aandacht in de energietransitie. Maar de omschakeling van praten naar doen is lastig. Evenals het opschalen van de toepassing van circulaire producten. Corporaties Eigen Haard en Woonzorg onderzochten de toepassing van circulaire isolatiematerialen.

 

Project

Met hulp van Spaak Circular Solutions en LBP|SIGHT voerden Eigen Haard en Woonzorg een theoretisch haalbaarheidsonderzoek en twee praktische pilotprojecten uit. De Hogeschool van Amsterdam deed onderzoek naar de thermische kwaliteit en invloeden van weersomstandigheden op de toegepaste materialen. Gemeente Amsterdam droeg bij middels een subsidie. Daarnaast droegen ketenpartners QBuild en Hemubo en diverse leveranciers hun steentje bij. Belangrijkste opbrengst is de conclusie dat er al verschillende circulaire en biobased alternatieven zijn die kwalitatief gelijkwaardig zijn aan traditionele materialen. De prijs van traditionele materialen op basis van het schaarser wordende aardolie stijgt, terwijl circulaire materialen bij opschaling of doorontwikkeling in prijs dalen. De in het onderzoek ontwikkelde overzichten en diagrammen zijn waardevol voor andere corporaties en hun ketenpartners.

Opschalen

De corporaties becijferden dat het bij een werkstroom van 3.000 woningen per jaar gaat om flinke aantallen: 27.000 m³ bodemisolatie, 9.000 m³ gevelisolatie en 30.000 m³ dakisolatie. Ontwikkeling van vraag en aanbod van circulair isolatiemateriaal is nodig. Het Versnellingslab circulair bouwen faciliteert hierin. Partners zijn Alba Concepts, Platform 31, Groene Huisvesters, Cirkelstad en PIANOo. Ook Aedes en een flink aantal corporaties nemen hieraan deel. Daarnaast draagt het programma Building Balance bij aan het initiëren, stimuleren en faciliteren van dertien zelfstandige regionale en landelijke ketens. In deze ketens teelt de agrarische sector diverse agrobased grondstoffen. Vervolgens worden de grondstoffen verwerkt tot biobased bouwmaterialen. Klaar voor toepassing in en door de Nederlandse bouwsector. Kortom, corporaties kunnen en moeten aan de slag met het opschalen van circulaire isolatie.

Meer informatie: Linda Groenen

 

Publicatie datum: 24 april 2023 19:00

Laatste nieuws