Correctiemogelijkheid ACM bij overwinst warmtebedrijf

De afgelopen jaren steeg het gemiddelde rendement van de warmtesector. Tot aan de door de ACM acceptabel geachte bovengrens. Op dit moment volgt de ACM het gemiddelde rendement van de sector als geheel. De wettelijke mogelijkheid om per warmtebedrijf in te grijpen ontbrak. Een wetswijziging verandert dit.  

 

Redelijk

Vanaf 2015 bevindt het rendement van de warmtesector zich in een stijgende lijn (Dutch New Energy Research, 2 november 2020, Nationaal Warmtenet Trendrapport 2021, downloaden, zie figuur 25). De koppeling tussen warmte- en gastarieven draagt bij aan die stijging, omdat de overheid al enkele jaren gastarieven extra belast. Warmtebedrijven (overzicht vergunninghouders) zijn monopolisten, waardoor de ACM op basis van de Warmtewet toezicht op kwaliteit en prijzen houdt. Een rendement in de bandbreedte van 5,2% tot 6,8% is volgens de ACM redelijk. De warmtesector als totaal nadert nu die bovenkant. Hierbij speelt de vraag of de ACM dat probleem zelf creëert door te hoge maximale tarieven vast te stellen.

ACM

Een wetswijziging stelt de ACM binnenkort al in staat om in te grijpen bij warmtebedrijven met te hoge rendementen. Acteren bij te lage rendementen is niet voorzien. De huidige Warmtewet biedt al instrumentarium om afnemers te beschermen als warmtebedrijven omvallen. De wijziging is een voorschot op de Warmtewet 2. De consultatieversie hiervoor, de Wet collectieve warmtevoorziening, gaat op onderdelen veel verder. Artikel 7 meldt dat maximale tarieven per warmtebedrijf, per type warmtesysteem en per temperatuurregime kunnen variëren. Ofwel een maximum per situatie. Verdergaand staatstoezicht. Vanwege het ontbreken van marktprikkels meldt de concepttekst wel dat die maximale tarieven afgestemd zijn op ‘efficiente’ bedrijfsvoering. Duidelijk is dat de huidige wetswijziging pas een eerste stap is als het gaat om toetsing en toezicht van de ACM op maximale tarieven.       

Meer informatie: Dyon Noy

 

Publicatie datum: 27 juni 2021 00:00

Laatste nieuws