ACM wil steviger gereedschap richting warmtesector

Er is veel gedoe over oudere collectieve WKO-installaties. Begrijpelijk omdat destijds veel kennis en ervaring ontbraken. Bewoners betalen helaas mede het leergeld en dat is waar de ACM zich aan stoort. Daarom werkt de toezichthouder aan extra regels om op te kunnen treden. Veel van de WKO-systemen van de eerste generatie bedienen corporatiebezit. Daarom gaan corporaties hoe dan ook de gevolgen van handhaving door de ACM merken.

 

Leergeld

De ACM is het beu (brief ACM aan EZK). Het duurt eindeloos voordat klachten van bewoners bij een groot aantal oudere collectieve WKO-installaties verholpen zijn. Sommige ergernissen zijn generiek en hebben minder met het type installatie te maken. Zoals slechte storingsregistratie, onduidelijke facturen of zwakke communicatie. Andere irritaties zijn uitdrukkelijk te verklaren vanuit het leergeld voor de voorhoede met WKO van zo’n decennium terug. Niet toereikende regeltechniek, ontbrekende monitoring en helaas vaak onbalans van bodembronnen. Met kortere of langere storingen tot gevolg. Of een te lage aan woningen geleverde temperatuur. Dat levert comfortklachten op.  En soms ook hoge energierekeningen zonder dat bewoners dat merken omdat het stroomverbruik in de woning flink oploopt om die te lage temperatuur te compenseren (Radar).

Warmtewet

Levering van collectieve warmte en koude door externe partijen aan huishoudens valt vanwege de monopolie via de Warmtewet 1 onder ACM-toezicht. De afgelopen jaren haalde de ACM de teugels al flink aan (Leidraad). Nu de volgende stap. Zoals consequent op kunnen treden bij slechte levering en onvoldoende monitoring. Plus zelfs het uit functie kunnen zetten van het warmtebedrijf via de gemeente (pagina’s 4-9). Goed nieuws voor huurders die te maken hebben met warmtebedrijven. Ingewikkelder is de situatie als corporaties zelf oudere WKO’s voor hun huurders inzetten. De Warmtewet en het toezicht door de ACM beschermen huurders hierbij niet. Wel geldt reguliere huurwetgeving, het Besluit Servicekosten en uiteindelijk is er ‘toezicht’ via de Huurcommissie. Corporaties die nog zelf collectieve WKO’s exploiteren doen er goed aan om zich te committeren aan kwaliteitseisen die voor externe warmtebedrijven gelden.   

Meer informatie: Dyon Noy

 

Publicatie datum: 21 augustus 2021 00:00

Laatste nieuws