Wat is eigenlijk een ton CO2?

Klimaatverandering tegengaan door vermindering van CO2 uitstoot. Dat is het doel van energiebesparing en opwekken van duurzame energie. Veel mensen kunnen zich nog wel iets voorstellen bij m3 gas, kWh elektriciteit en liters benzine. Maar wat is nou eigenlijk een kilogram CO2? Hoeveel is dat? Inzicht met bomen en luchtballonnen.


CO2

CO2 is op zich een onschuldig gas dat van nature in de atmosfeer voorkomt. Sterker nog, het is nodig om de aarde op temperatuur te houden. Ook mensen en dieren stoten CO2 uit. Een deel van de uitstoot wordt weer opgenomen door bomen, planten en plankton in zee. Die zetten CO2 om in zuurstof. Extra CO2 ontstaat door de verbranding van fossiele brandstoffen, zoals olie, kolen en aardgas. Door die extra CO2 stijgt de temperatuur op aarde: klimaatverandering. De maat voor CO2 is kilogram of ton (1.000 kilogram). Wat moet je doen om 1 ton CO2 uit te stoten:

  • 6.000 km rijden met een dieselauto
  • 8 keer heen en weer vliegen van Amsterdam naar Londen (per passagier)
  • 1,5 jaar ademhalen

Ook huishoudelijk energieverbruik zorgt natuurlijk voor CO2 uitstoot: 4,8 ton bij een gemiddeld jaarverbruik van 3.000 kWh elektriciteit en 1.500 m3 gas

Luchtballonnen

Eén ton CO2 klinkt als veel. Maar waar kun je dat mee vergelijken? Een goed beeld geeft de hoeveelheid CO2 die een groeiende boom jaarlijks opneemt. Dat is 20 kg. Voor alleen het huishoudelijk energieverbruik van 1 woning zijn dus 240 bomen nodig. Ofwel een tropisch bosoppervlak van 0,6 hectare. Voor alle sociale huurwoningen in Nederland samen zijn dat ruim 500 miljoen bomen. Een ander beeld is volume van CO2. Het volume varieert met de buitentemperatuur, maar 1 ton CO2 is ongeveer 500 m3 of 500.000 liter. Het volume CO2 voor het huishoudelijk energieverbruik van 1 woning is 2.400 m3. Dat is ongeveer gelijk aan een luchtballon die 4 mensen kan vervoeren. Voor alle sociale huurwoningen samen zijn dat 2,3 miljoen luchtballonnen. 

Meer informatie: Hella Maessen


Publicatie datum: 2 april 2019 08:00

Laatste nieuws