CO2 uitstoot beste graadmeter verduurzaming

Het doel is duidelijk. Een CO2 neutrale woningvoorraad in 2050. De weg er naar toe is geplaveid met abstracte begrippen uit de systeemwereld. Energielabels, Energie-Indexen en netto warmtebehoefte. Belangrijk, maar abstract en niet genoeg. Monitor ook de feitelijke uitstoot van CO2 op basis van echte energieverbruiken. Je bent er in vijf stappen.


CO2

Nog 31 jaar tot een volledig CO2 neutrale woningvoorraad. Overheid en stakeholders stimuleren en bewaken de voortgang. De systeemwereld van energielabels en Energie-Indexen en straks netto warmtebehoefte maakt daarbij de dienst uit. Logisch: immers nodig bij het opstellen van plannen, het maken van prestatieafspraken, het vergelijken van opties en het benchmarken. Maar uiteindelijk telt alleen de echte uitstoot van CO2. Die moet in 2050 nul zijn. Daarbij gaat het enerzijds om uitstoot van CO2 door bouwen, beheren en slopen en anderzijds door het energieverbruik. Begin pragmatisch en start met datgene wat al eenduidig en zonder al te veel inspanningen meetbaar is: het energieverbruik. Prima te volgen via de werkelijke ingekochte energieverbruiken van huishoudens. CO2 emissiefactoren vertalen naar CO2 uitstoot. Voor aardgas het makkelijkst: 1,890 kg per m3 aardgas. Bij elektriciteit is de gemiddelde uitstoot van CO2 per opgewekte kWh momenteel 0,413 kg/kWh. Dit is inclusief het aandeel duurzaam opgewekte elektriciteit in Nederland. Jaarlijkse groei daarvan leidt tot een lagere CO2 uitstoot per kWh. Warmte vraagt het meeste maatwerk. Per installatie bepaalt de bron de uitstoot van CO2: biomassa, water, lucht, waterstof, elektriciteit of gas. 

Monitor

Succesfactor is de presentatie van de monitor. Per complex, gemeente en het totale bezit. Makkelijk toegankelijk en begrijpelijk. Jaarlijks opnieuw opstellen. Zodat algemene trends en effecten van gedragsbeïnvloeding en verbeterprojecten door corporaties zichtbaar zijn voor eigen medewerkers, huurders en stakeholders. In vijf stappen naar een CO2 monitor:

  1. Kies welke energieverbruiken je gaat monitoren. Woningen, BOG/MOG/ZOG, eigen bedrijfspanden
  2. Bepaal hoe je wilt monitoren: clustering, frequentie, rapportagemethode. Of kies voor de CO2 monitor van Atriensis
  3. Verzamel individuele en collectieve gas-, elektriciteits- en warmteverbruiken bij netbeheerders, warmtebedrijven en eigen servicekostenadministratie
  4. Deel de rapportage met collega’s, huurders, stakeholders en ketenpartners
  5. Leg de totstandkoming van de monitor vast. Herhalen moet makkelijk zijn!

Meer informatie over de CO2 monitor van Atriensis. Hulp nodig? Mail Hella Maessen


Publicatie datum: 30 april 2019 08:00

Laatste nieuws