MVO

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Het past bij onze organisatie en ons domein dat we groot belang hechten aan maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). De kern van onze MVO-strategie is het in balans houden van wetenschappelijke, maatschappelijke en economische belangen bij alles wat we doen. Deze verantwoordelijkheid beperkt zich niet tot onze eigen activiteiten. Over MVO wordt gerapporteerd in het Jaarverslag en het Duurzaamheidsverslag, volgens het Global Reporting Initiative (GRI).

Duurzaamheid en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) zijn belangrijke pijlers voor Atriensis. Ze komen tot uitdrukking in onze missie ‘bijdragen aan goede, duurzame en betaalbare sociale huurwoningen’, én onze ambitie om voorloper te zijn op het gebied van duurzaamheid. 

                   

               

Maatschappelijk betrokken en Milieubewust

Atriensis zet zich verder ook in voor een duurzame samenleving. Wij trekken op kantoor een warme trui aan in de winter zodat de verwarming een paar graden teruggedraaid kan worden en op het dak van ons kantoor vind je uiteraard zonnepanelen. We reizen zo veel mogelijk met het openbaar vervoer of de fiets en we vergaderen veel digitaal vanuit huis. Daarnaast werken we samen met de kanjers van Brownies en Downies bij onze trainingen en evenementen.

Goede doelen

Atriensis vindt het belangrijk om maatschappelijk te ondernemen en steunt daarom onder andere de volgende doelen:

 

 

 

Huisvesting voor de allerarmsten

 

 

 

Be one with nature

Homeplan

Huisvesting voor de allerarmsten

Op 3 november 2016 ondertekenden HomePlan en Atriensis de sponsorovereenkomst. Stichting Homeplan bouwt huizen voor de allerarmsten in Zuid-Afrika en Zuid-Amerika zodat deze mensen uiteindelijk een huis, thuis en toekomst hebben. Daarmee dragen wij van Atriensis jaarlijks € 5.000 euro bij aan het verbeteren van leefomstandigheden in de derde wereld.

Jaarlijks mag er ook een medewerker van Atriensis mee met een bouwreis van Homeplan. In Afrika of Zuid-Amerika bouw je dan rechtstreeks mee aan de huizen die voor de bevolking neergezet worden. Een dankbare taak!

Door de steun van Atriensis heeft dit 3 woningen in Nicaragua en 5 woningen in Zuid-Afrika opgeleverd.

                              

 

 

 

Het Wereld Natuur Fonds

Bij Atriensis zijn we trots dat wij Business Supporter zijn van het Wereld Natuur Fonds. Met behulp van onze steun geeft/plant het WWF 100 bomen per maand, dat is 1,2 hectare bos terug aan de aarde. Op deze manier leveren we een positieve bijdrage aan het klimaat en de biodiversiteit!

Het Wereld Natuur Fonds zet zich sinds 1962 actief en met succes in voor natuurbescherming over de hele wereld. We streven ernaar de prachtige rijkdom aan dier- en plantensoorten op aarde te beschermen. Wij staan met Atriensis achter de missie van WWF om een wereld te creëren waarin mens en natuur in harmonie leven.

 

 

 

 

Duurzaam Atriensis

Onze maatschappelijke impact stopt daar niet, wij willen ook onze eigen organisatie verduurzamen en hiermee bijdragen aan een bredere maatschappelijke opgave. Enerzijds door onze klanten te adviseren. Anderzijds  in onze bedrijfsvoering. Denk hierbij aan ons energievebruik, wagenpark, lunch, etc. Bovendien hebben wij als adviseur een voorbeeldrol in de verduurzamingsopgave. Duurzaam ondernemen heeft bij Atriensis betrekking op het milieu, onze medewerkers en de maatschappij.

 

 

 

 

Vrijwilligerswerk                                

Atriensis biedt alle medewerkers aan om op één werkdag aan een erkend goed doel te besteden. Het gaat om een vrijwilligersdag waarop een groep medewerkers van Atriensis zich voor een goed doel inzet.

     

 

 

 

Vegetarische lunch                        

Atriensis bouwt stap voor stap het gebruik van vlees in de eigen kantines en kantoren af. In 2023 zijn we begonnen met vegetarische dagen (50%). Daarbij wordt er meer aandacht gegeven aan duurzaam eten.

 

 

 

 

Flexibele werktijden  en werklocaties                             

Door flexibele werktijden aan te houden kunnen medewerkers spitsuur en files vermijden. Zo kan de productieve werktijd volledig benut worden en het is beter voor het milieu.

       

 

 

 

Duurzame giften                                

Bij indiensttreding ontvangt de medewerker een carrièreboom. Door je boom in het tropisch regenwoud te plaatsen, help je met het herstel van het regenwoud. Zo laten we zien dat  we bijdrage aan het herstellen van de natuur.