Webinarprogramma 2020

Webinarprogramma 2020

De verduurzaming van het corporatiebezit staat in het brandpunt van de belangstelling. Veel kaders zijn nog onduidelijk of niet op orde. Voor corporaties zaak om ontwikkelingen op de voet te volgen. Atriensis biedt hiervoor een compleet webinarprogramma aan. Hieronder lees je extra informatie over de verschillende webinars en is er de mogelijkheid tot aanmelden.

Soorten webinars

Atriensis heeft de webinars ingedeeld in twee categorieën:

  1. Kennissessies | 15.00 - 17.00 uur
    Tijdens deze webinars worden actuele thema's besproken, wordt kennis gedeeld, komen eventueel gastsprekers aan bod en gaat men door middel van interactieve tools met elkaar in gesprek
  2. Lunchlezingen | 12.00 - 13.00 uur
    Deze webinars staan altijd in het teken van innovatieve ontwikkelingen en ideeën in de sector die door een gastspreker toegelicht worden

Interesse?

 


Na aanmelding ontvang je binnen drie werkdagen een bevestiging met daarin de link naar het webinar. Atriensis gebruikt hiervoor de software GoToMeeting. Deze is geheel veilig te gebruiken.

Met 3iv gasloos met isolatie in de schil

Wat:

Kennissessie

Wanneer:

Donderdag 17 september 2020

Tijd:

15.00 - 17.00 uur


Toelichting

3iv is een initiatief van Atriensis innovatie. Gericht op het versnellen van de verduurzaming van de bestaande woningvoorraad. 3iv creëert concepten waardoor marktpartijen snel kunnen schakelen in de voorbereiding en uitvoering. Verzekering van optimale prijs/kwaliteitsverhouding voor afnemers zoals woningcorporaties. In dit webinar een uitgebreide toelichting op 3iv.

Bewonersparticipatie in tijden van corona

Wat:

Kennissessie

Wanneer:

Donderdag 24 september 2020

Tijd:

15.00 - 17.00 uur


Toelichting

Bewonerscommunicatie tijdens Corona biedt nieuwe kansen. Wat is de blijvende kracht van online, hoe bereik je je doelgroep en hoe doen andere branches dit? Hoe kun je de offline wijkambassadeur transformeren naar een digital micro influencer voor online mond-tot-mond reclame? Professionals willen weer terug naar offline. De wijk in. ‘Want zo bereik je wijkbewoners’. Maar een crossmediale aanpak met zowel online als offline middelen is juist sterk om je doelgroep te bereiken. In dit Webinar bieden we handvaten, praten we je bij over (online) communities en laten we zien hoe je ook verbinding vindt op afstand.  

Het programma 

15:00 – 15:20 Bewonerscommunicatie tijdens corona. Wat is de blijvende kracht van online, hoe bereik je je doelgroep en hoe doen andere branches dit? In dit Webinar bieden we handvatten en laten we zien hoe offline en online communicatie een sterke combinatie vormt in een bewonersreis voorafgaand aan een renovatie.

15:20 – 16:00 Hans Versteegh, adviseur over de digitale transitie en auteur van ‘Digivaardig sociaal werk, handboek voor de digitale transitie’ geeft ons een kijkje in de keuken van digitale communicatie in de zorg. Als sociaal werker ontdekte hij jaren geleden de kracht van online. Hans spreekt de taal van de sociale sector en geeft handvatten om digitale technologie te borgen in het dagelijkse werk. 

16:00 – 16:40 Lessen uit de praktijk. Er liggen kansen voor het oprapen. Offline communicatie is sterk, maar tijdens corona krijgt online communicatie een prominentere rol. Welke (blijvende) kansen bieden zich aan tijdens corona? Lars Bouwman en Nila Ooms nemen je mee in de praktijk en geven nieuwe inzichten op het gebied van offline en online communicatie. 

16:40 – 17:00 De klantreis van een bewoner. De juiste mix tussen offline en online communicatiemiddelen is nodig om bewoners te enthousiasmeren en mee te nemen gedurende dit traject. Denk out of the box. Welke middelen zet je in en hoe ziet deze klantreis er uit? Middels een animatie bieden we handvatten voor de lange termijn om Bewonerscommunicatie nieuw leven in te blazen. 

Energielabels veranderen met komst NTA 8800

Wat:

Kennissessie

Wanneer:

Donderdag 1 oktober 2020

Tijd:

15.00 - 17.00 uur


Toelichting

Het nieuwe stelsel voor energieprestaties gaat in op 1 januari 2021. De energiebehoefte in kWh per m2 is de nieuwe maatstaf. EPC, EI en Definitief Energielabel verdwijnen. Voortaan één rekenmethodiek: de NTA 8800. Wat betekent dit voor de uitkomsten van het energielabel? Wat wordt de nieuwe inijking? Hoe groot zijn de verschillen met de huidige energielabels? Antwoorden op deze vragen tijdens deze kennissessie.

Lunchlezing

Wat:

Lunchlezing

Wanneer:

Donderdag 8 oktober 2020

Tijd:

12.00 - 13.00 uur


Toelichting

In de lunchlezingen van Atriensis komt een gastspreker een innovatie uit de markt toelichten. Door middel van lunchlezingen blijf je dus op de hoogte van innovatieve ontwikkelingen en ideeën uit de sector! Het onderwerp van deze lunchlezing is Airofill Innovative wall. Met deze innovatieve spouwisolatie realiseert Takkenkamp Isolatie bij een spouwmuur van 6 cm een Rc-waarde van 3.20. Op dit moment onderzoekt Takkenkamp de impact van Airofill op het gebied van circulariteit, duurzaamheid, binnenklimaat woning (het comfort), losmaakbaarheid en de veiligheid voor mens en omgeving. Marcel van Haren van Takkenkamp isolatie vertelt je graag meer over deze innovatie tijdens de lunchlezing op 8 oktober.

Succesvolle aanpak van vernieuwend opdrachtgeverschap

Wat:

Kennissessie

Wanneer:

Donderdag 22 oktober 2020

Tijd:

15.00 - 17.00 uur


Toelichting

De kosten voor verduurzaming van huurwoningen moeten het komende decennium met minstens 20% omlaag. Is vernieuwend opdrachtgeverschap het wondermiddel? Corporaties bundelen hun inkoop en de markt presenteert een niet te weigeren aanbod. Geslaagde voorbeelden zijn nog maar mondjesmaat beschikbaar. Wat is de meest geschikte aanvliegroute voor corporaties? In dit webinar worden er drie langs de meetlat gelegd. De eerste is dat corporaties het initiatief nemen. De markt reageert op de vraagspecificatie met vernieuwende en kostenbesparende oplossingen. De tweede is dat corporaties en markt vanaf start volledig samen optrekken om tot de vraagspecificatie en het innovatieve aanbod te komen. Bij de derde ligt het initiatief volledig bij de markt. Een vernieuwende propositie voor een bepaald woningtype, bouwdeel of installatiecomponent. Corporaties kunnen vervolgens die propositie afnemen onder de door de markt ontwikkelde condities.  

Het programma 

15.00  - 15.40 Martin Hondius van Pré Wonen is een van de kartrekkers van de Noord-Hollandse Duurzaamheidscoalitie (NHDC). Zeven corporaties bundelden hun verduurzamingsvolume. Illustratie van de eerste aanvliegroute: corporaties aan zet. In 2020 is de markt geprikkeld om met vernieuwend aanbod te komen voor gebundelde duurzaamheidsvragen. Do’s-and-don’ts uit de corporatiepraktijk.   

15.40 – 16.20 In de Brabantse Duurzaamheidsalliantie (BDA) werkt de markt vanaf het eerste initiatief intensief samen met de corporaties: de tweede aanvliegroute. Pierre Hobbelen van Thuisvester is een van de aanjagers. Wat zijn de bijzonderheden van deze aanpak? En wat is er tot nu toe geleerd en bereikt?  

16.20 – 17.00 Het initiatief bij de markt. Linda Groenen van Atriensis innovatie ontwikkelde met 3iv een concept voor het gasloos verduurzamen van eengezinswoningen uit de jaren 70. Een confectiepak, maar dan wel alleen geschikt voor een specifiek woningtype. Ongeacht waar dit in Nederland staat. Een formule met een franchisegever, waarbij de regionaal opererende franchisenemers het uniforme aanbod moeten realiseren. De derde aanvliegroute met de markt aan zet. 

Inzicht in echte energieverbruiken met de Atriensis CO2 monitor

Wat:

Kennissessie

Wanneer:

Donderdag 5 november 2020

Tijd:

15.00 - 17.00 uur


Toelichting

In 2050 moeten alle corporaties CO2 neutraal zijn. Om hier beleid op te richten, is een startpunt nodig. De Atriensis CO2 monitor presenteert op een overzichtelijke manier de uitstoot van CO2. Het vertrekpunt zijn de werkelijke verbruiken met de bijbehorende CO2 uitstoot per complex, per gemeente en voor het totale woningbezit. In dit webinar alle ins en outs van de CO2 monitor.

Grip op zonnepanelen met Zonwijzer

Wat:

Kennissessie

Wanneer:

Donderdag 12 november 2020

Tijd:

15.00 - 17.00 uur


Toelichting

Zonwijzer is een platform dat slimme tools combineert en op die manier corporaties ontzorgt bij alle processen rond zonnepanelen. Van analyse tot het leggen en monitoren. Door standaardisatie van processen en vraagbundeling biedt Zonwijzer daarnaast raamovereenkomsten met scherpe tarieven en de beste leveranciers. In dit webinar een uitgebreide toelichting op het platform Zonwijzer.

Aansluitkosten en woonlasten onder controle bij warmtenetten

Wat:

Kennissessie

Wanneer:

Donderdag 19 november 2020

Tijd:

15.00 - 17.00 uur


Toelichting

Op veel plaatsen onderhandelen corporaties met warmtebedrijven over aansluiting van huurwoningen op warmtenetten. Centraal staan enerzijds de aansluitkosten voor corporaties en anderzijds de tarieven voor bewoners. Dit zijn communicerende vaten. Lagere tarieven betekenen hogere aansluitkosten en andersom. Een duivels dilemma. Dit webinar geeft duidelijkheid over deze sommetjes. Maar ook de spelregels vanuit het startmotorkader van Aedes plus de huidige en toekomstige Warmtewet. De vele praktijkvoorbeelden zijn bedoeld om corporaties aanknopingspunten te geven voor succesvolle gesprekken met warmtebedrijven. Welke mogelijkheden zijn er om tot haalbare businesscases te komen? Met hierbij een balans tussen de aansluitkosten voor rekening van de corporatie, de tarieven voor huurders en een redelijk rendement voor het warmtebedrijf.     

Het programma 

15.00  - 15.40 Dyon Noy van Atriensis projecten beschrijft de opbouw van businesscase van warmtebedrijven. Hij gaat vervolgens concreet in op de invulling van ‘niet meer dan voorheen’ voor huurders. Ook staat hij uitgebreid stil bij de financiële consequenties voor corporaties. Welke kosten zijn er meer dan alleen die aansluitkosten? 

15.40 – 16.20 Dorris Derksen van Aedes belicht het Startmotorkader Warmtenetten. Bedoeld om een versnelling te realiseren met vervanging van aardgas door warmte in het sociale bezit. Wat is dit en hoe kan het corporaties helpen bij versnelling? Is het een aanvulling op de Warmtewet? Wat zijn de eerste concrete ervaringen met toepassing van het Starmotorkader Warmtenetten?    

16.20 – 17.00 Benny Roelse van Fakton gaat in op de businesscase van warmtebedrijven. Hoe zit dit in elkaar? Welke door corporaties beïnvloedbare factoren verhogen of verlagen juist de aansluitkosten?  Wat is het vollooprisico? Tips en tricks voor corporaties om de haalbaarheid dichterbij te brengen.

Meer slagkracht door slim gebruik subsidies

Wat:

Kennissessie

Wanneer:

Donderdag 26 november 2020

Tijd:

15.00 - 17.00 uur


Toelichting

Investeringen in verduurzaming zijn voor woningcorporaties grotendeels onrendabel. Het optimaal verwerven van subsidies is erg belangrijk. Het aantal subsidieregelingen neemt in hoog tempo toe vanwege het achterblijven van het verduurzamingstempo en om de bouw in Coronatijd op peil te houden. In dit webinar komen uitbreidingen en wijzigingen in bestaande regelingen voor corporaties per 1 januari 2021 aan de orde. Corporaties beleggen gebruikelijk het aanvragen en vervolgens afwikkelen van subsidies bij de eigen projectleiders. Risico’s om niet het optimale resultaat te halen zijn groot. Een foutje is helaas zo gemaakt. Daarom komt ook het organisatorische aspect aan bod. Enerzijds het optimale gebruik van alle zinvolle subsidieregelingen en anderzijds de foutloze afwikkeling. Deelnemers verdienen de tijdinvestering voor deelname aan dit webinar gegarandeerd terug!      

Het programma 

15.00  - 15.40 Hella Maessen van Atriensis data schetst het overzicht van alle gangbare subsidieregelingen voor woningcorporaties zoals 9% btw, RVV verduurzaming en RVV nieuwbouw, SAH, ISDE, RRE en de Renovatieversneller. Inclusief de nu bekende wijzigingen per 1 januari 2021. Met diverse meer of minder bekende tips om subsidieopbrengsten per regeling te optimaliseren. 

15.40 – 16.20 Linda Groenen van Atriensis innovatie gaat specifiek in op subsidiekansen door verduurzaming tijdens vervangingsmomenten van installaties. Bijna altijd is nu het beleid om 1 op 1 te vervangen door vergelijkbare producten. Maar gepland onderhoud is een uitgelezen kans om meteen voor verduurzaming te kiezen. Vaak hybride oplossingen. Subsidies voor grote en kleine toestellen zijn een stimulans om tegen beperkte meerkosten vervangingsonderhoud aan te grijpen voor verduurzaming.   

16.20 – 17.00 Dyon Noy van Atriensis projecten lanceert het subsidieloket van Atriensis. Hij beschrijft de resultaten van onderzoek van Atriensis projecten onder een groep corporaties wat er wel en niet goed gaat met subsidieverwerving. Het subsidieloket geeft antwoord op veel uitdagingen. Permanent grip op alle kansen en lopende aanvragen middels een webapplicatie. Foutloos aanvragen zodat niet onnodig subsidiegelden misgelopen worden.

Impact NTA 8800 op werkprocessen

Wat:

Kennissessie

Wanneer:

Donderdag 3 december 2020

Tijd:

15.00 - 17.00 uur


Toelichting

Ontwikkelingen rondom de nieuwe NTA 8800 liggen nooit stil. Begin oktober het eerste webinar over de NTA 8800 over energielabels die veranderen. Nu, begin december een tweede webinar wanneer de methodiek bijna in gaat. Wat betekent de nieuwe NTA 8800 nou eigenlijk voor corporaties? Wat veranderd er, naast de feitelijke energielabels, in de werkprocessen en in de communicatie met huurders? Ben je als corporatie goed voorbereid op de methodiekwisseling? Antwoorden op deze vragen ontvang je in dit webinar.

Lunchlezing Blokverwarmingen snel en eenvoudig aargasvrij

Wat:

Lunchlezing

Wanneer:

Donderdag 17 december 2020

Tijd:

12.00 - 13.00 uur


Toelichting

In de lunchlezingen van Atriensis komt een gastspreker een innovatie uit de markt toelichten. Door middel van lunchlezingen blijf je dus op de hoogte van innovatieve ontwikkelingen en ideeën uit de sector!

Gestapelde complexen met een blokverwarming zijn snel en eenvoudig te verduurzamen. Met zo’n 9.000 collectieve gasgestookte installaties worden er nu nog jaarlijks zo’n 500 traditioneel 1-op-1 vervangen, een ketel voor een ketel. Terwijl dit een perfecte kans is om juist dit natuurlijke moment te gebruiken om te verduurzamen. Corporatiewarmte realiseert samen met haar realisatiepartners deze verduurzaming van blokverwarmingen via een uitgekiend proces. Geruisloos wordt er binnen één jaar tot wel 80% aardgas- en 50% CO2-reductie bespaard, zonder dat de huurders er iets merken. De extra investering boven op MJOP-budget wordt door Corporatiewarmte terugverdiend met de aardgasreductie. Jan-Maarten Elias, directeur van Corporatiewarmte, vertelt tijdens de lunchlezing hoe het werkt

Innovatie bij vloerisolatie

Wat:

Kennissessie

Wanneer:

Donderdag 17 december 2020

Tijd:

15.00 - 17.00 uur


Toelichting

Atriensis innovatie bedacht met Takkenkamp Isolatie een compleet nieuw concept: Airofill Innovative Floor Insulation. Zand gecontroleerd in stroken wegzuigen vanaf de voorgevel. Direct per strook vervangen door dragend isolatiemateriaal. Beperkte overlast en bij toepassing bij complete woningblokken tegen concurrerende kosten. Eindelijk warme voeten voor huurders. Ongeïsoleerde vloeren op zand zijn daarmee verleden tijd. In dit webinar een uitgebreide toelichting over innovatie bij vloerisolatie.