Verbeteren en beheren Energie-Indexen in EPAview

Duurzaamheid is een belangrijk speerpunt voor Tiwos. Een corporatie met 7.500 woningen in Tilburg en Berkel-Enschot. De Energie-Indexen en bijbehorende energetische data staan in de software EPAview. Atriensis beheert en actualiseert. Hoe werkt dat?


Energielabels

Zo’n tien jaar geleden zijn voor alle woningen van Tiwos energielabels opgesteld en afgemeld. In 2019 verloopt de geldigheidsdatum van het energielabel van meer dan de helft van de woningen. Ook zijn de data in de loop der jaren behoorlijk vervuild. Energetische aanpassingen aan de woningen zijn niet altijd verwerkt in het energielabel of wel verwerkt, maar niet afgemeld. Met daar bovenop de overgang naar de nieuwe rekenmethodiek en Energie-Indexen in 2015. In 2017, 2018 en 2019 stelt Atriensis daarom voor een groot aantal woningen van Tiwos nieuwe Energie-Indexen op. Inmiddels zijn de eerste resultaten bekend. Verrassend genoeg laten die een wisselend beeld zien. Een deel van de woningen verbeterd aanzienlijk, een ander deel verslechterd. 

EPAview

Tiwos gebruikt de energielabelsoftware EPAview. Het dashboard geeft snel inzicht in de woningverdeling over energieklassen, installatie- en bouwkundige kenmerken van woningen en verloopdata van energielabels. Uiteraard stelt Atriensis de nieuwe Energie-Indexen ook in EPAview. Daarnaast beheert Atriensis de woningvoorraad in EPAview: verwijderen van verkochte of gesloopte woningen, toevoegen van nieuwbouw of aangekochte woningen en actualiseren van energielabels en Energie-Indexen na renovatie. Afspraken daarover staan in het Beheerprotocol. Denk aan contactpersonen, afspraken over communicatie met bewoners, informatie-uitwisseling en kwaliteitsbewaking. 

Meer informatie: Dave van der Helm


Meer projecten