Studentenwoningen Idealis naar CO2-neutraliteit

Idealis heeft samen met Atriensis de specifieke routekaart voor een CO2-neutrale voorraad studentenwoningen ingevuld. Enerzijds met oog voor de nationale, regionale en lokale kaders. En daarnaast rekening houdend met de specifieke kenmerken van sociale studentenhuisvesting. De uitdaging is groot, de routekaart geeft gelukkig houvast.


CO2-neutrale studentenhuisvesting

De sociale studentenhuisvesters vormen binnen de corporatiesector een subgroep. Samen verzorgen zij met ongeveer 91.500 eenheden een derde van de studentenhuisvesting in Nederland. Verenigd in Kences. Kennisontwikkeling en –deling. Belangenbehartiging en gezamenlijke inkoop. Ook relevant bij het verduurzamen. Daarom ook een aangepaste routekaart voor studentenhuisvesters. ‘Door de aanpassingen is deze routekaart veel bruikbaarder voor de studentenhuisvesters’, aldus Jan Willem Bolks van Atriensis. Hij vervolgt: ‘De monitoring van de energetische kwaliteit is voor onzelfstandige eenheden anders. Hetzelfde geldt voor het formaat van de eenheden en dus voor de investering die nodig is voor verduurzaming. Met deze routekaart hebben studentenhuisvesters de komende jaren een goede leidraad in handen.’

Samenwerking

Het beheren van sociale studentenwoningen is een vak apart. Met een specifieke woningvoorraad en een specifieke doelgroep. Veelal kleine, onzelfstandige, woningen. Veel mutaties in een kort tijdsbestek. Een jonge, steeds internationaler wordende, doelgroep. Hoe hen te betrekken bij de verduurzaming? Sylvie Deenen, directeur-bestuurder van Idealis, licht toe: ‘Verduurzamen kunnen we niet alleen. We doen dit samen met lokale partners zoals collega-corporaties, gemeente en ketenpartners. En met de andere studentenhuisvesters via Kences. Maar vooral samen met onze bewoners. Zoals bijvoorbeeld met het experiment dat we met de bewoners van ons complex op Droevendaal willen uitvoeren. Daar willen we de meest duurzame studentenhuisvesting van Nederland bouwen.’ Aan ambitie geen gebrek bij Idealis.

Meer informatie: Jan Willem Bolks


Meer projecten