Kennisbijeenkomsten

Kennisbijeenkomsten 2019

De verduurzaming van het corporatiebezit staat in het brandpunt van de belangstelling. Veel kaders zijn nog onduidelijk of niet op orde. Voor medewerkers, bestuurders en toezichthouders van corporaties zaak om ontwikkelingen op de voet te volgen. Atriensis organiseert in 2019 een reeks aan inspirerende kennisbijeenkomsten. Reserveer nu al.

Tijd:                     15.00 tot 20.00 uur
Locatie:               Kantoor Atriensis Amstelveen, Zwolle en Eindhoven
PE-punten:         4
Genodigden:      Medewerkers, bestuurders en toezichthouders van woningcorporaties plus hun ketenpartners
Sprekers:            Deskundigen vanuit de sector zelf die 'kort op de actualiteit zitten' plus veel best practices, die voor de deelnemers meteen toepasbaar zijn

Leren van data: naar CO2-neutrale woningvoorraad
14 maart Amstelveen, 21 maart Zwolle, 28 maart Eindhoven

Allereerst de presentatie van de Energiemonitor. Welke corporatie heeft de meest gunstige en dus lage Energie-Index en welke corporatie realiseerde de grootste sprong ten opzichte van vorig jaar? Ongeveer 1 miljoen huurwoningen zijn inmiddels opgenomen in deze benchmark! Vervolgens staat in deze kennisbijeenkomst de optimale benutting van vastgoeddata centraal. Hierbij speelt GIS een belangrijke rol. Hoe verduurzaam je slimmer door optimaal gebruik van corporatiedata in combinatie met openbaar beschikbare gegevens zoals geografische informatie en verbruiksgegevens? Voorbeelden die inspireren.

Interesse? Meer informatie of aanmelden? Geef in je mail je eigen naam, naam van je organisatie, telefoonnummer en datum aan. U ontvangt vervolgens een bevestiging. De definitieve uitnodiging met compleet programma volgt uiterlijk 2 weken voorafgaande aan de bijeenkomst.

Samen verduurzamen: huurders en particulieren
9 mei Amstelveen, 16 mei Zwolle, 23 mei Eindhoven

In 2019 stellen regio’s hun energiestrategie op (RES), waarna gemeenten uiterlijk 2021 per wijk het transitieplan warmte vaststellen. Wat is de energiedrager die aardgas vervangt en hoe en in welk tempo vindt die transitie plaats? Plannen per wijk! Corporaties met hun huurders moeten wel gezamenlijk optrekken met particuliere woningbezitters. Hoe gaat dit in zijn werk? Hoe zorg je voor gelijkwaardigheid? Zijn er al instrumenten? Inspirerende voorbeelden van de proeftuinen aardgasvrije wijken.

Interesse? Meer informatie of aanmelden? Geef in je mail je eigen naam, naam van je organisatie, telefoonnummer en datum aan. U ontvangt vervolgens een bevestiging. De definitieve uitnodiging met compleet programma volgt uiterlijk 2 weken voorafgaande aan de bijeenkomst.

Financiële slagkracht door optimale vastgoeddata
19 september Amstelveen, 26 september Zwolle, 3 oktober Eindhoven

De kosten van de verduurzaming overschrijden de mogelijkheden van corporaties ruimschoots. Geen reden om bij de pakken neer te zitten. Politieke lobby, optimale keuzes voor uitvoering, kostenreductie maar ook optimalisering inkomsten en leencapaciteit. De impact van juiste vastgoeddata op dit laatste is groot. Tijdens deze bijeenkomsten komen de relaties tussen vastgoeddata en optimalisering van inkomsten plus leencapaciteit aan bod. Best practices worden belicht en instrumenten komen aan bod om zelf aan de slag te gaan.

Interesse? Meer informatie of aanmelden? Geef in je mail je eigen naam, naam van je organisatie, telefoonnummer en datum aan. U ontvangt vervolgens een bevestiging. De definitieve uitnodiging met compleet programma volgt uiterlijk 2 weken voorafgaande aan de bijeenkomst.

Naar CO2-neutraliteit met circulair materiaalgebruik
7 november Amstelveen, 14 november Zwolle, 21 november Eindhoven

Nederland CO2-neutraal in 2050. Dat houdt een gigantische verbouwing van de gebouwde omgeving in. Plus forse inzet op productie van schone energie. De trias energetica is hierbij het kompas. Minimaliseer het verbruik, wek vervolgens de energie duurzaam op en haal ten slotte het hoogst denkbare rendement als er nog fossiele brandstof nodig is. Maar tegelijk is de afspraak dat Nederland grondstoffenneutraal in 2050 is. Hoe realiseer je die energietransitie zonder milieubelastende gebruik van materialen? Nederland staat op dat gebied in de kinderschoenen. Praktijkvoorbeelden die tot de verbeelding spreken.

Aanmelden voor deze bijeenkomst is niet meer mogelijk. Alle locatie's zijn vol.