Kennisbijeenkomsten

Kennisbijeenkomsten 2020

De verduurzaming van het corporatiebezit staat in het brandpunt van de belangstelling. Veel kaders zijn nog onduidelijk of niet op orde. Voor medewerkers, bestuurders en toezichthouders van corporaties zaak om ontwikkelingen op de voet te volgen. Atriensis organiseert in 2020 een reeks aan inspirerende kennisbijeenkomsten. Reserveer nu al.

Tijd:                     15.00 tot 20.00 uur
Locatie:               Kantoor Atriensis Amstelveen, Zwolle en Eindhoven
PE-punten:         4
Genodigden:      Medewerkers, bestuurders en toezichthouders van woningcorporaties plus hun ketenpartners
Sprekers:            Deskundigen vanuit de sector zelf die 'kort op de actualiteit zitten' plus veel best practices, die voor de deelnemers meteen toepasbaar zijn

NTA 8800: tijd voor verandering*
Geannuleerd i.v.m. coronacrisis

In 2020 staan ingrijpende veranderingen op de rol. Van Energielabel en Energie-Index naar Energiebehoefte. Eén rekenmethodiek, de NTA 8800. Wat betekent dit voor corporaties? Hoe kun je oude en nieuwe energielabels straks met elkaar vergelijken? Hoe ga je dit monitoren? Meten is weten. Daarnaast de Atriensis Energiemonitor 2020. Inzicht in energetische prestaties van je eigen corporatie en benchmark voor de hele sector. Wat laat de Energiemonitor 2020 zien? Ongeveer één miljoen woningen zijn inmiddels al opgenomen in de Energiemonitor. Welke corporatie levert de beste prestaties?

Aanmelden? Vul dan het inschrijfformulier in. U ontvangt vervolgens een bevestiging. De definitieve uitnodiging met compleet programma volgt uiterlijk 2 weken voorafgaande aan de bijeenkomst. Eerst meer informatie nodig? Mail dan naar kennisbijeenkomsten@atriensis.nl.

*Vanwege het coronavirus (COVID-19) is deze reeks kennisbijeenkomsten verplaatst naar oktober. Wij betreuren dit zelf ten zeerste, maar begrijpen dat deze maatregelen voor nu nodig zijn.

Handelingsperspectief huurders en kopers op orde *
Geannuleerd i.v.m. coronacrisis

In 2019 is het Klimaatakkoord vastgesteld. Kosten zijn aanzienlijk. Financiële haalbaarheid is de basisvoorwaarde voor het handelingsperspectief. Zowel voor corporaties met hun huurders als voor particuliere woningbezitters. Wat zijn de kosten en hoe groot is het gat met de mogelijkheden? Welke opties zijn er om dit gat te dichten? Alle denkbare opties met praktijkvoorbeelden passeren de revue.

Aanmelden? Vul dan het inschrijfformulier in. U ontvangt vervolgens een bevestiging. De definitieve uitnodiging met compleet programma volgt uiterlijk 2 weken voorafgaande aan de bijeenkomst. Eerst meer informatie nodig? Mail dan naar kennisbijeenkomsten@atriensis.nl.

*Vanwege het coronavirus (COVID-19) is deze reeks kennisbijeenkomsten verplaatst naar september. Wij betreuren dit zelf ten zeerste, maar begrijpen dat deze maatregelen voor nu nodig zijn.

Innovatie als aanjager van de verduurzaming *
Geannuleerd i.v.m. coronacrisis

De kosten van de verduurzaming overschrijden de mogelijkheden van corporaties ruimschoots. Vernieuwend opdrachtgeverschap moet innovatie aanzwengelen zodat kwaliteit verbetert en kosten tegelijk dalen. En meteen een bijdrage leveren om het knelpunt van het tekort aan arbeidskracht op te lossen. Welke mogelijkheden hebben corporaties om bij te dragen aan die broodnodige innovatie? En dat zonder een flinke rekening voor leergeld. Inspirerende illustraties van de voorhoede.

Aanmelden? Vul dan het inschrijfformulier in. U ontvangt vervolgens een bevestiging. De definitieve uitnodiging met compleet programma volgt uiterlijk 2 weken voorafgaande aan de bijeenkomst. Eerst meer informatie nodig? Mail dan naar kennisbijeenkomsten@atriensis.nl.

*Vanwege het coronavirus (COVID-19) is deze reeks kennisbijeenkomsten verplaatst naar november. Wij betreuren dit zelf ten zeerste, maar begrijpen dat deze maatregelen voor nu nodig zijn.

Participatie: van willen naar moeten*
Geannuleerd i.v.m. coronacrisis

Alle Nederlandse woonwijken van aardgas af. Een gigantische operatie. In de beginfase ligt de nadruk op verleiden. Maar op enig moment is er een kanteling naar moeten. Immers, in de meeste situaties verdwijnt het gasnet. Welke strategieën liggen voor de hand? Top-down of bottom-up? Wie neemt de regie: de corporatie of de gemeente? Do's en don'ts. Voorbeelden van succesvolle wijkbenaderingen. Welke instrumentarium ondersteunt corporaties en gemeenten?

*Vanwege het coronavirus (COVID-19) is deze reeks kennisbijeenkomsten geannuleerd. Wij betreuren dit zelf ten zeerste, maar begrijpen dat deze maatregelen voor nu nodig zijn.