Project

Project

Regelmatig zijn verdergaande ingrepen aan complexen nodig. De onderhoudstoestand en woontechnische kwaliteit zijn matig en vragen om een forsere ingreep. Atriensis projecten verzorgt de complete voorbereiding en uitvoeringsbegeleiding. Projectmanagement, techniek, budgetbewaking, architectuur, bewonersparticipatie en -begeleiding.

Basis voor elke ingreep vormt het gedegen vooronderzoek. Wat is de onderhoudstoestand? Kwaliteit van buurt en woning? Wensen van huidige bewoners? Voor welke doelgroepen zijn de woningen in de toekomst geschikt? Welke alternatieven zijn er voor aardgas? Met het programma van eisen als anker voor het vervolgproces. Alle kaders waaraan de ingreep moet voldoen. Met draagvlak bij bewoners en instemming van de corporatie.

Binnen Atriensis projecten zijn alle disciplines voor complexe renovaties aan boord. Dit zorgt voor de juiste afwegingen tijdens planvoorbereiding en -realisatie. Goede woonomgeving, optimale uitstraling en een toekomstbestendige plattegrond met dito uitrusting. Onderhoudsarme materialen en detaillering. Veel aandacht voor energiebesparing en benutting duurzame energiebronnen. Circulair materiaalgebruik. Hoge gebruikskwaliteit voor huidige en toekomstige bewoners.Projecten