Programma

Programma

Op veel plaatsen in Nederland verzorgt Atriensis projecten het complete programmamanagement van verduurzamingsopgaven. In nauwe samenwerking met corporaties en hun ketenpartners. Bijvoorbeeld complete wijken van aardgas af. Verwarming met elektriciteit of op basis van warmtenetten. Of zonnepanelen op alle daarvoor geschikte woningdaken.

Ook levert Atriensis projecten het programmamanagement van isolatieprogramma's voor grote aantallen woningen. Gericht op vergaande ontzorging van de woningcorporatie. Atriensis projecten heeft alle vereiste disciplines in huis. De bewoner staat centraal. Door participatie tijdens de voorbereiding, sociale begeleiding tijdens de uitvoering en ondersteuning bij energiezuinig en gezond wonen na oplevering.

Realisatie van een perfecte verhouding tussen prijs en kwaliteit is voor Atriensis projecten cruciaal. Juist in tijden van relatief beperkte financiële slagkracht in combinatie met snel oplopende kosten. Vanuit volumebundeling en standaardisering schept Atriensis projecten de juiste randvoorwaarden. Gericht op beheersing van investeringskosten, optimalisering van subsidiebaten en vermindering van toekomstig onderhoud.Projecten