Beleid

Beleid

Atriensis projecten ondersteunt met een breed scala aan beleidsadviezen en -ondersteuning. Bijvoorbeeld bepaling van de warmtevisie. Welke routes leiden naar CO2-neutraliteit per gebied en per complex? Geschatte investerings- en exploitatiekosten? Gevolgen voor woonlasten? Hoe het gesprek met gemeenten, netbeheerders en andere hoofdrolspelers aangaan?

Veel woningcorporaties opereren op basis van duurzaamheidsbeleid dat met ondersteuning van Atriensis projecten tot stand kwam. Binnen een gedegen proces met veel aandacht voor draagvlak. Pragmatisch. Opgesteld vanuit een breed duurzaamheidsperspectief. Van energiebesparing en uitsorteren van aardgas tot aan circulair materiaalgebruik, gezond wonen en de voetafdruk van de eigen bedrijfsvoering.

De verduurzamingsopgave levert veel vraagstukken over interpretatie van wet- en regelgeving, financiering en exploitatie op. De systeemwereld rukt op. De bandbreedte waarbinnen te opereren is smal. Wat zijn de juiste keuzes vanuit financieel perspectief, verantwoorde exploitatie en onbezorgde bedrijfsvoering? Atriensis projecten ondersteunt bij het maken van keuzen en effectuering hiervan.Projecten