Beleid

Beleid

Atriensis projecten ondersteunt met een breed scala aan beleidsadviezen en -ondersteuning. Bijvoorbeeld bepaling van de warmtevisie. Welke routes leiden naar CO2-neutraliteit per gebied en per complex? Geschatte investerings- en exploitatiekosten? Gevolgen voor woonlasten? Hoe het gesprek met gemeenten, netbeheerders en andere hoofdrolspelers aangaan?

Veel woningcorporaties opereren op basis van duurzaamheidsbeleid dat met ondersteuning van Atriensis projecten tot stand kwam. Binnen een gedegen proces met veel aandacht voor draagvlak. Pragmatisch. Opgesteld vanuit een breed duurzaamheidsperspectief. Van energiebesparing en uitsorteren van aardgas tot aan circulair materiaalgebruik, gezond wonen en de voetafdruk van de eigen bedrijfsvoering.

De verduurzamingsopgave levert veel vraagstukken over interpretatie van wet- en regelgeving, financiering en exploitatie op. De systeemwereld rukt op. De bandbreedte waarbinnen te opereren is smal. Wat zijn de juiste keuzes vanuit financieel perspectief, verantwoorde exploitatie en onbezorgde bedrijfsvoering? Atriensis projecten ondersteunt bij het maken van keuzen en effectuering hiervan.

 

 

Subsidieloket

De afgelopen tien jaar zijn er veel nieuwe subsidies bijgekomen. Waar mogelijk maken corporaties natuurlijk gebruik van subsidies voor verduurzaming. Toch komt het voor dat subsidies worden misgelopen. Door onbekendheid met subsidieregelingen, interne onduidelijkheid over wie verantwoordelijk is voor het aanvragen of fouten in de aanvraag of afhandeling daarvan. Corporaties zoeken dan vaak ondersteuning bij het aanvragen van hun subsidieregelingen.

Antwoord op de vraag van corporaties is het Subsidieloket van Atriensis projecten. Het Subsidieloket richt zich op duurzaamheids- en nieuwbouwsubsidies voor corporatiesHet Subsidieloket is een combinatie van digitale informatie en persoonlijk advies en ondersteuning. Natuurlijk in nauwe samenwerking met de corporatie.

Routekaart

Een CO2-neutraal Nederland in 2050 is het doel. Om dat te bereiken moet nu actie ondernomen worden. Maar waar begin je? De Atriensis Routekaart CO2-neutraliteit 2050 helpt hierbij. De Routekaart is een tool van Atriensis projecten waarmee woningcorporaties voor hun woningbezit kunnen zien welke stappen nodig zijn om in 2050 een volledig CO2-neutraal bezit te krijgen.

Aan de hand van het woningbezit, de exploitatiestrategie en de transitievisie warmte berekent de slimme tool de benodigde maatregelen en kosten om een CO2-neutraal woningbezit te hebben in 2050. Ook geeft de Routekaart door middel van GIS kaarten inzicht in energieprestatie van woningen en overige duurzaamheidsvragen zoals oververhitting en risico op overstroming.

Projecten