Duurzaamheidskaart

Woningcorporaties

De Duurzaamheidskaart voor woningcorporaties

De Duurzaamheidskaart bevat onder meer:

  • Corporatiebezit en woningkenmerken
  • Indicatie toekomstige duurzame warmtevoorziening op basis van de Startanalyse van het Expertise Centrum Warmte
  • Ligging en leeftijd van gasleidingen
  • Ligging van warmtenetten
  • Klimaateffecten zoals bodemdaling, wateroverlast bij hoosbuien en hitte-eilandeffect
  • Kadastrale kaart met buurt-, wijk- en gemeentegrenzen
  • Demografische eigenschappen per buurt

Alle kaartlagen zijn los van elkaar of juist gecombineerd te raadplegen om optimaal inzicht te realiseren. Daarnaast zijn een aantal relevante kaartcombinaties reeds voorgeprogrammeerd. 

Vraag nu meer informatie aan!

En start met het identificeren van belangrijke verduurzamingskansen.

Vragen? Neem contact op met Nadine Bartman via duurzaamheidskaart@atriensis.nl of 040-7520100.